Proposities voor
actuele vraagstukken

Onze dienstverlening ontwikkelt zich continu. Naast onze reguliere dienstverlening werken wij aan klantgerichte oplossingen. Hieronder presenteren wij u onze nieuwe propositie Portfoliomanagement.

Portfoliomanagement

De ontwikkelingen in de markt, klantbehoeften en technologie volgen elkaar in razend tempo op. Organisaties moeten zich steeds sneller kunnen aanpassen aan deze ontwikkelingen met als gevolg een sterk groeiende veranderagenda. De complexiteit zit daarbij niet alleen in de hoeveelheid van veranderinitiatieven, maar ook de onderlinge afhankelijkheid hiertussen. Voor veel organisaties is het lastig om dit goed te managen, waardoor alles tegelijkertijd de uitvoeringorganisatie in gaat. Vervolgens lukt het niet om op alle initiatieven tegelijkertijd vooruitgang te boeken, wat de volgende consequenties heeft:

 • Opdrachtgevers raken gefrustreerd en kunnen hun resultaten niet bereiken
 • Teams raken overbelast en gaan zelf naar eigen inzicht en behoefte prioriteren
 • Afhankelijkheden tussen de teams zijn zo goed als niet meer te managen
 • Medewerkers zijn ontevreden; er ontstaat ongewenst verloop in een krappe arbeidsmarkt
 • De directie haalt haar strategische doelen niet

Pogingen om het portfolio te managen stranden, omdat er uiteindelijk geen beslissingen worden genomen. Onze ervaring op het gebied van project- programmamanagement heeft ertoe geleid dat wij ons thuis voelen bij de sturing op het veranderportfolio. Wij helpen organisaties om objectieve keuzes te maken, zodat focus ontstaat. Goed portfoliomanagement zorgt voor verbinding tussen de strategische doelen en executie, zodat je nú de juiste keuzes maakt om je toekomstige ambities werkelijkheid te maken.

Van projecten- en programmamanagement goed doen, naar de goede projecten doen

We helpen organisaties bij het opzetten en verbeteren van portfoliomanagement. In onze werkwijze hanteren we een bewezen methodiek op basis van ons volwassenheidsmodel. Middels het volwassenheidsmodel wordt objectief vastgesteld op welk gebied wij ons moeten focussen om het portfolio management als geheel op een hoger plan te brengen. Dit brengt ons in staat om strategie te vertalen naar een concrete bijdrage aan de doelstellingen. We houden het simpel, maken het werkend en gaan pas weg als de organisatie klaar is om het portfoliomanagement zelf succesvol over te nemen

We leveren de volgende diensten:

 • Ondersteuning in het opzetten, inrichten, herstarten of reorganiseren van het portfolio management proces, zodat de organisatie weer betrouwbaar wordt en resultaat levert
 • Het portfolio concreet, inzichtelijk, tastbaar, meetbaar en navolgbaar maken
 • Begeleiding bij het creëren van een objectief afwegingsproces om keuzes te kunnen maken
 • Samenhang tussen strategie en executie creëren
 • Advies over de rollen en positionering
 • Een passend groeimodel op basis van ons volwassenheidsmodel
 • Een bewezen methodiek, een volwassenheidsscan en templates/technologieën voor het bewaken van de voortgang

Meer weten?

Wil je meer informatie over portfoliomanagement in jouw organisatie? Roeland Nagel spreekt je graag! Je kan hem bereiken via r.nagel@bisnez.com.