Met portfoliomanagement naar concrete projecten

Hoe de inzet van portfoliomanagement kan bijdragen aan de realisatie van strategische doelstellingen
Roeland Nagel
Programmamanager
Ted de Groot
Projectmanager

In bijna elke organisatie starten of lopen meerdere projecten of zelfs programma’s om invulling te geven aan efficiency verbetering, te voldoen aan nieuwe wetgeving en/of problemen op te lossen. De kernvragen hierbij zijn: Hoe houdt de organisatie zicht op alle projecten en programma’s? En worden deze activiteiten getoetst met de geformuleerde strategische doelstellingen en hun onderlinge samenhang? Door de OGSM methodiek te combineren met portfoliomanagement (vanuit MoP), wordt de koppeling gelegd tussen de realisatie van de strategische doelstellingen en alle (lopende) initiatieven binnen de organisatie.

In dit artikel wordt besproken hoe de inzet van portfoliomanagement kan bijdragen aan de realisatie van strategische doelstellingen. Het is verschenen op Managementimpact, zie Met portfoliomanagement naar concrete projecten

 

Roeland Nagel
Programmamanager
Ted de Groot
Projectmanager