Verankering en
Optimalisatie

Organisaties worden continu geconfronteerd met veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen. Denk alleen al aan de veranderingen onder invloed van globalisering en digitalisering die steeds sneller gaan. Het blijft een uitdaging om als organisatie hierop te blijven anticiperen. Wij beseffen heel goed dat het niet alleen een kwestie is van plannen en organiseren, maar geloven dat op basis van de juiste randvoorwaarden en stuurinstrumenten een toekomstbestendige organisatie kan onstaan.

Management & Control

Voor veel organisaties is het een uitdaging om grip te houden op de prestaties. Worden de beoogde doelstellingen van de organisatie wel gerealiseerd en in welke mate loopt de organisatie risico’s? Bij het beantwoorden van deze vragen staat veelal de sturing en beheersing van de organisatie centraal. Het gaat niet alleen over de beheersing van de geldstromen, maar ook hoe deze samenhangt met de prestaties van de organisatie.

Wij ondersteunen bij:

 • Inrichten van de controlfunctie en het control raamwerk
 • Ontwikkelen van stuurinformatie en de verankering hiervan in dashboards én het gedrag van management en medewerker
 • Volwassenheidsmeting van de financiële functie
 • Governance vraagstukken
 • Projectdoorlichtingen
 • Operationeel risicomanagement
Procesoptimalisatie en Innovatiemanagement

Alle managers worstelen met de vraag: ‘Hoe houd ik mijn organisatie optimaal aangepast aan de snel veranderende omgeving en zorg ik tegelijkertijd dat mijn prestaties iedere dag weer optimaal zijn?’

Bisnez heeft uitgebreide ervaring met het analyseren en optimaliseren van processen en zorgt daarnaast dat uw medewerkers met de juiste kennis en tools worden uitgerust om hier continu mee bezig te zijn.

Gedreven door de kortetermijn-noodzaak om iedere dag goede prestaties te laten zien, verschuift de langere termijn vaak naar de achtergrond. Organisaties die in staat zijn op een beheerste manier de dynamiek in hun omgeving het hoofd te bieden – dus continu te verbeteren en hun innovatiemanagement op orde hebben – hebben een grotere kans om te overleven. We helpen onze opdrachtgevers om hun effectiviteit en efficiency te vergroten, zodat ze klaar zijn voor de dag van morgen.

Wij adviseren over thema’s als:

 • Besturing en governance van processen
 • Innovatiemanagement
 • Procesoptimalisatie
 • Proces- en stuurinformatie
 • Samenwerking met ketenpartners
Ons team
Maak kennis
met ons team
 • Charlotte van der Meulen
  Projectmanager
 • Gerrit ten Bruggencate
  Programmamanager
 • Saahra Amin
  Projectmanager
 • Anne Hijgenaar
  Projectmanager
 • Jaap Paardekooper
  Programmamanager