Projectmanagement
en realisatie

Bisnez richt zich bij haar opdrachtuitvoering op het realiseren van concrete, tastbare resultaten voor onze opdrachtgevers. De focus van Bisnez bij de uitvoering van programma’s en projecten ligt op het voorspelbaar en adequaat toewerken naar het beoogde eindresultaat. Bovendien zijn we gespecialiseerd in interim-management, waarbij we tijdelijk management en directiefuncties invullen (al dan niet gekoppeld aan een veranderopgave).

Juist de omgeving van een programma of project is cruciaal voor het uiteindelijke succes. Bisnez heeft in haar werkwijze een beproefde methodiek (Principal) om juist de omgeving en heel specifiek de opdrachtgever goed aan te laten haken bij het programma of het project. Ook hebben veel aandacht voor verandermanagement, omdat het succes van een programma of project vraagt om een goede implementatie. Op die manier kunt u vertrouwen in de verandering.

Project- en Programmamanagement

Programma’s worden ingezet om de strategie van de onderneming te effectueren en hebben vaak grote impact op de onderneming, haar klanten en haar medewerkers. Binnen programma’s worden verschillende projecten uitgevoerd, met soms tegenstrijdige doelstellingen.

Wij zijn ons van deze impact bewust en hebben de kennis en ervaring die nodig is om programma’s en projecten succesvol uit te voeren en tot een eind te brengen. We zijn gewend leiding te geven aan professionals in dynamische omgevingen, mensen te verbinden en commitment te verkrijgen voor veranderingen.

We leveren de volgende diensten:

 • Programma- en projectmanagement voor programma’s en projecten
 • Verandermanagement voor programma’s en projecten
 • Assessments op de projectomgeving en de projectorganisaties
 • Coaching van opdrachtgevers
 • Opzetten van project offices
 • Inrichten en uitvoeren project portfoliomanagement
 • Opstellen business cases voor projecten en programma’s
 • Uitvoeren project haalbaarheidsonderzoek
Interim management

We ontzorgen onze opdrachtgevers door het leveren van tijdelijke managementcapaciteit. Uitgangspunt bij onze dienstverlening is het boeken van resultaat zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Het is de uitdaging om met een bestaande organisatie (of een onderdeel daarvan) een significant beter resultaat neer te zetten. Bij voorkeur door herstructurering met de bestaande bezetting, maar waar nodig door afscheid te nemen van medewerkers die niet of onvoldoende bijdragen aan het resultaat.

We ondersteunen bij:

 • Tijdelijke vervanging van bestaande directie of managementfuncties
 • Oprichten/inrichten van nieuwe afdelingen (kwartiermaken)
 • Minder goed functionerende afdelingen reorganiseren
 • Coaching van managers en leidinggevenden
 • Ontmantelen van afdelingen en/of teams
Implementatie en verandermanagement

Het realiseren van een project is niet alleen een kwestie van goed projectmanagement. Het vraagt ook om een goede implementatie en aandacht voor verandermanagement. Bisnez hanteert een pragmatische aanpak gebaseerd op de Prosci ADKAR- methode en de Leading Change Approach. De toolbox aan dienstverlening is heel divers:

 • coachen van directie, management en medewerkers
 • aandacht voor de mensen die de verandering ondergaan
 • goede communicatie
 • het creëren van draagvlak en omgaan met weerstand
 • heldere processen en werkafspraken
 • organiseren van opleiding en training

Onze adviseurs en projectmanagers zijn getraind en gecertificeerd om verandertrajecten te begeleiden.