Advies en
inrichting

Wij voelen ons thuis bij organisaties die hun strategie willen omzetten in daadwerkelijke verbetering. Bij de veranderingen die we begeleiden zorgen wij voor een effectieve organisatie van de bedrijfsvoering, richten we processen in rondom informatie en besturing en zorgen we dat de opdrachtgever grip krijgt op het realiseren van haar doelen.

Uiteraard zijn onze diensten belangrijk en nodig, maar nooit leidend. Onze adviseurs gaan met hun kennis en ervaring samen met u aan de slag en doen wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

Zeg waar het op staat
voor het beste resultaat
Procesmanagement & Governance

We helpen organisaties in de publieke en private sector bij het inrichten en optimaliseren van hun organisatie en governance op strategisch en tactisch niveau. Hierdoor kunnen bedrijfsprocessen soepel verlopen en snel worden aangepast aan de veranderende omgeving. Ondanks dat de rol van ICT binnen organisaties steeds dominanter wordt, blijven wij werken vanuit het besef dat de mens de belangrijkste schakel in de organisatie is.

Wij adviseren over thema’s als:

 • Besturing en governance van organisaties en processen
 • Portfoliomanagement & Innovatiemanagement
 • Procesinrichting en optimalisatie
 • Proces- en stuurinformatie
Informatie- & datamanagement

Het toenemende belang van informatie en data in een omgeving die steeds sneller verandert, is evident. Het toegankelijk hebben van relevante en correcte informatie en data op het juiste moment, is doorslaggevend voor de continuïteit van een organisatie. En dat is een uitdaging. Zeker als we ons realiseren dat de meeste organisaties een grote verscheidenheid aan bronnen en gebruikers van data kennen met hun eigen wensen en gebreken. We zijn gewend om op alle niveaus mee te denken en te adviseren op het raakvlak van business en IT.

Wij adviseren over thema’s als:

 • Informatiebeleid en de IT Strategie
 • Inrichten van Datamanagement en Datagovernance
 • Informatiearchitectuur als brug tussen de bedrijfsprocessen en de ICT Architectuur
 • Informatiemanagement: (IT en Informatievoorziening doorlichten op fte’s en kwaliteit
Management & Control

Voor veel organisaties is het een uitdaging om grip te houden op de prestaties. Worden de beoogde doelstellingen van de organisatie wel gerealiseerd en in welke mate loopt de organisatie risico’s? Bij het beantwoorden van deze vragen staat veelal de sturing en beheersing van de organisatie centraal. Het gaat niet alleen over de beheersing van de geldstromen, maar ook over de samenhang met de prestaties van de organisatie.

We adviseren over thema’s als:

 • Inrichten van de controlfunctie en het control raamwerk
 • Ontwikkelen en presenteren van stuurinformatie
 • Volwassenheidsmeting van de financiële functie
 • Doorlichtingen gericht op integriteit en een betrouwbare financiële informatieverstrekking
 • Business cases en haalbaarheidsstudies voor (IT-) investeringen en projecten
Meer weten?
Ben jij benieuwd
wat we voor jou kunnen betekenen?