Samen verandering
waarmaken

Bisnez, al sinds 2003 in business. We werken vanuit de overtuiging dat opdrachtgevers recht hebben op een oprecht en betrouwbaar advies. Vanaf ons ontstaan zijn wij hun partner voor verbetering en verandering. We staan onze opdrachtgevers met raad en daad bij om hun strategie en plannen te concretiseren en operationaliseren.

In de huidige wereld waarin we meer en meer digitaal met elkaar zijn verbonden, blijven wij met mensenwerk verbinding met onze relaties maken. Samen met hen willen we de organisaties waar ze werkzaam zijn beter laten functioneren. Dat doen we niet door tegenover ze te gaan zitten, maar door naast ze te staan. Met de kennis en kunde van iedereen die bij ons werkt, willen we bijdragen aan stabiliteit en continuïteit en samen met hen de volgende stappen in de ontwikkeling van hun organisatie maken.

Het gaat er niet alleen om wat je kunt, maar vooral ook om wie je bent.
Waar wij voor staan

Met ons advies, project- en programmamanagement helpt Bisnez opdrachtgevers verandertrajecten door te voeren. Wij opereren waar informatie, processen en control samenkomen. In de veranderingen die wij begeleiden zorgen wij voor een effectieve organisatie van de bedrijfsvoering, richten wij processen in rondom informatie en besturing en zorgen we dat de opdrachtgever grip krijgt op het realiseren van haar doelen.

Deze tijd vraagt om een oprecht en betrouwbaar advies
In een wereld die steeds onvoorspelbaarder lijkt, zien organisaties zich geconfronteerd met steeds complexere verandervraagstukken. Daarom hebben zij behoefte aan een werkende strategie met blijvend effect. In de praktijk blijkt dat vaak een grotere uitdaging dan gedacht. Opdrachtgevers zijn gebaat bij een oprechte en betrouwbare behartiging van hun belangen. Sterker nog, daar hebben ze recht op.

Samen daadwerkelijke verandering waarmaken
Samen met onze opdrachtgevers zetten wij verandering in beweging en zorgen ervoor dat deze echt werkt. Dat doen wij met een voorspelbare aanpak en werkbare oplossingen. En vanuit het principe dat alleen een gemotiveerd, ambitieus en hecht team de verandering waar kan maken. Daarbij richten wij met onze opdrachtgever de samenwerkingsvormen optimaal in. Zo leveren wij daadwerkelijk verandervermogen.

Veranderen is mensenwerk
Wij willen dat opdrachtgevers met vertrouwen veranderen. Daarom maken wij hun strategische veranderbehoefte concreet en inzichtelijk. We realiseren de verandering, maken die tastbaar én meten en borgen het effect ervan. We bouwen daarbij aan langdurige samenwerking: we streven naar een band waarin wederzijds vertrouwen het uitgangspunt is. Niet alleen met management en directie, maar juist ook met de mensen die de uitvoering realiseren.

Bekijk hier het Bisnez-Brandbook

Klaar voor morgen
wat morgen ook brengt
Voor wie we werken

Wij kennen onze opdrachtgevers en willen graag naast hen staan. Dat betekent investeren in tijd en aandacht en dat doen we graag. Want hoe beter we ze kennen, des te beter, slimmer, sneller, goedkoper of efficiënter de oplossingen zijn die we ze kunnen bieden. Wij gaan langdurige contacten met onze relaties aan en onze interesse in mensen is welgemeend. Dat was en is onze grote kracht.

Onze opdrachtgevers bevinden zich in diverse sectoren zoals de Rijksoverheid, de Corporate sector, de Gemeentelijke overheid, de Zorg- en de Energie- en Watersector. Wij helpen beslissers die met hun organisatie een stap verder willen komen.

Onze kernwaarden

Toekomstgericht
We bieden onze relaties perspectief voor de lange termijn. Dat doen we met betrouwbare, praktische oplossingen die we implementeren bij onze relaties. Oplossingen waarmee ze sterk staan in de dynamiek van de wereld van vandaag en morgen.

Menselijk
We zijn betrokken met onze relaties en met elkaar. Onze business gaat over relaties, niet over marketing. Daarom werken we met mensen die gepassioneerd, empathisch en open zijn. We werken vanuit ons hart en geven  om de mens achter onze collega en onze opdrachtgever.

Zorgvuldig
We maken van onzekerheid zekerheid, nemen aarzeling en spanning weg en geven er vertrouwen voor terug. Dat maken we waar omdat we pas weg gaan als alles werkt zoals onze opdrachtgever het wil.

Oprecht
We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen; daarin zijn we recht door zee. Opdrachtgevers kunnen er altijd op rekenen dat we onze afspraken nakomen en dat we zeggen waar het op staat voor het beste resultaat.

MVO, duurzaamheid en kwaliteit zijn
onderdeel van ons DNA
Kwaliteit

Kwaliteit in onze opdrachtuitvoering staat bij ons hoog in het vaandel. Het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem en het continu verbeteren van alle processen, past bij onze professionele werkwijze. Het geeft aan dat onze interne bedrijfsvoering op orde is. Sinds 2017 zijn wij gecertificeerd tegen de nieuwe norm ISO 9001:2015. Bisnez is gecertificeerd door EIK Certificering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid

Bisnez hecht grote waarde aan duurzaam ondernemen. Dit betekent dat wij bij bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Daarom hebben we maatregelen getroffen om onze belasting op het milieu te beperken, zoals het compenseren van onze CO2-uitstoot, afvalscheiding, recycling en een groen mobiliteitsplan.

Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid die succes met zich meebrengt door dit te delen met medemensen die in hun leven minder kansen krijgen. Daarom is in de doelstellingen opgenomen dat Bisnez per jaar diverse doelen financieel ondersteunt en dat diverse medewerkers pro-deo opdrachten uitvoeren voor instellingen zonder winstoogmerk met verantwoorde maatschappelijke doelstellingen. Bisnez is partner van MVO Nederland en netwerklid van 010 Inclusief.

Welke goede doelen wij o.a. steunen kunt u vinden op de volgende pagina.

Ons team
Maak kennis
met ons team
 • Tirza Vrijhof
  Management Consultant
 • Sylwia Abbaszadeh
  Management Consultant
 • Ben Pronk
  Directeur Operations
 • Shanti Duijvestijn
  Projectmanager
 • Ted de Groot
  Projectmanager