Samen verandering
waarmaken

Bisnez, al sinds 2003 in business. De weg die we destijds zijn ingeslagen, was de weg naar de hoofden en harten van onze relaties. We werken vanuit de overtuiging dat opdrachtgevers recht hebben op een oprecht en betrouwbaar advies. Vanaf ons ontstaan zijn wij hun partner voor verandering. We staan onze opdrachtgevers met raad en daad bij om hun strategie en plannen te concretiseren en operationaliseren.

In de huidige wereld waarin we meer en meer digitaal met elkaar zijn verbonden, blijven wij met analoog mensenwerk verbinding met onze relaties maken. Samen met hen willen we de organisaties waar ze werkzaam zijn beter laten functioneren. Dat doen we niet door tegenover ze te gaan zitten, maar door naast ze te staan. Met de kennis en kunde van iedereen die bij ons werkt, willen we bijdragen aan stabiliteit en continuïteit en samen met hen de volgende stappen in de ontwikkeling van hun organisatie maken.

Het gaat er niet alleen om wat je kunt, maar ook om wie je bent.
Dave
Waar wij voor staan

Met ons advies, project- en programmamanagement helpt Bisnez opdrachtgevers verandertrajecten door te voeren. Wij opereren waar informatie, processen en control samenkomen. In de veranderingen die wij begeleiden zorgen wij voor een effectieve organisatie van de bedrijfsvoering, richten wij processen in rondom informatie en besturing en zorgen we dat de opdrachtgever grip krijgt op het realiseren van haar doelen.

Deze tijd vraagt om een oprecht en betrouwbaar advies
In een wereld die steeds onvoorspelbaarder lijkt, zien organisaties zich geconfronteerd met steeds complexere verandervraagstukken. Daarom hebben zij behoefte aan een werkende strategie met blijvend effect. In de praktijk blijkt dat vaak een grotere uitdaging dan gedacht. Opdrachtgevers zijn gebaat bij een oprechte en betrouwbare behartiging van hun belangen. Sterker nog, daar hebben ze recht op.

Samen daadwerkelijke verandering waarmaken
Samen met onze opdrachtgevers zetten wij verandering in beweging en zorgen ervoor dat deze echt werkt. Dat doen wij met een voorspelbare aanpak en werkbare oplossingen. En vanuit het principe dat alleen een gemotiveerd, ambitieus en hecht team de verandering waar kan maken. Daarbij richten wij met onze opdrachtgever de samenwerkingsvormen optimaal in. Zo leveren wij daadwerkelijk verandervermogen.

Veranderen is mensenwerk
Wij willen dat opdrachtgevers met vertrouwen veranderen. Daarom maken wij hun strategische veranderbehoefte concreet en inzichtelijk. We realiseren de verandering, maken die tastbaar én meten en borgen het effect ervan. We bouwen daarbij aan langdurige samenwerking op menselijk niveau: we werken vanuit ons hart en geven om de mens achter de opdrachtgevers.

Bekijk hier het Bisnez-Brandbook

Klaar voor morgen
wat morgen ook brengt
Voor wie we werken

Wij kennen onze opdrachtgevers en willen graag naast hen staan. Dat betekent investeren in tijd en aandacht en dat doen we graag. Want hoe beter we ze kennen, des te beter, slimmer, sneller, goedkoper of efficiënter de oplossingen zijn die we ze kunnen bieden. We geloven dan ook niet in transactie maar in interactie. Wij gaan langdurige contacten met onze relaties aan en onze interesse in mensen is welgemeend. Dat was en is onze grote kracht.

Onze opdrachtgevers bevinden zich in diverse sectoren zoals de Rijksoverheid, de Corporate sector, de Gemeentelijke overheid, de Zorg en de Energie en Water sector. Wij helpen beslissers in deze sectoren die met hun organisatie een stap verder willen komen.

Onze kernwaarden

Toekomstgericht
We bieden onze relaties perspectief voor de lange termijn. Dat doen we met betrouwbare, praktische oplossingen die we implementeren bij onze relaties. Oplossingen waarmee ze sterk staan in de dynamiek van de wereld van vandaag en morgen.

Menselijk
We zijn betrokken met onze relaties en met elkaar. Onze business gaat over relaties, niet over marketing. Daarom werken we met mensen die gepassioneerd, empathisch en open zijn. We werken vanuit ons hart en geven  om de mens achter onze collega en onze opdrachtgever.

Zorgvuldig
We maken van onzekerheid zekerheid, nemen aarzeling en spanning weg en geven er vertrouwen voor terug. Dat maken we waar omdat we pas weg gaan als alles werkt zoals onze opdrachtgever het wil.

Oprecht
We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen; daarin zijn we recht door zee. Opdrachtgevers kunnen er altijd op rekenen dat we onze afspraken nakomen en dat we zeggen waar het op staat voor het beste resultaat.

Ons team
Maak kennis
met ons team
 • Thijs Grievink
  Management Consultant
 • Eveline Kuijper
  Projectmanager
 • Ben Pronk
  Directeur Operations
 • Astrid Huigen
  Projectmanager
 • Etienne Duchateau
  Projectmanager
Kwaliteitsmanagement & MVO

Kwaliteit in onze opdrachtuitvoering staat bij ons hoog in het vaandel. Het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem en het continu verbeteren van alle processen, past bij onze professionele werkwijze. Het geeft aan dat onze interne bedrijfsvoering op orde is. Sinds 2017 zijn wij gecertificeerd tegen de nieuwe norm ISO 9001:2015. Bisnez is gecertificeerd door EIK Certificering.

Bisnez hecht grote waarde aan duurzaam ondernemen. Dit betekent dat wij bij bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij.

Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid die succes met zich meebrengt door dit te delen met medemensen die in hun leven minder kansen krijgen. Daarom is in de doelstellingen opgenomen dat Bisnez per jaar diverse doelen financieel ondersteunt en dat diverse medewerkers pro-deo opdrachten uitvoeren voor instellingen zonder winstoogmerk met verantwoorde maatschappelijke doelstellingen. Bisnez is partner van MVO Nederland.

Welke goede doelen wij o.a. steunen kunt u vinden op de volgende pagina.