Professionalisering datamanagement

Achmea Bank
Toename verandervermogen

De financiële sector is volop in beweging. De regeldruk neemt toe, de rente is laag, technologische vernieuwingen bieden kansen en er worden nieuwe marksegmenten verkend. Om in deze context de concurrentkracht verder te verstevigen, is Achmea Bank gestart het datamanagement verder te professionaliseren. Met als doel de klantrelatie verder te optimaliseren en te komen tot efficiëntere compliance.

Dit betekende een implementatieprogramma om de interne organisatie (beleid, processen, data, datakwaliteit en IT-landschap) naar een duurzaam hoog niveau te brengen. Bisnez is gevraagd deze verandering te realiseren.

“Het opzetten van data management vereist focus en samenwerking tussen diverse afdelingen. Vanaf de start lag het accent op duurzame verankering in de organisatie. Hierdoor werden ook de eerste resultaten snel behaald wat vertrouwen geeft naar de toekomst.“

Ben Pronk, Programmamanager en Directeur Operations Bisnez.

Data als uitgangspunt

Om richting te geven aan de verandering is samen met Achmea Bank een roadmap uitgewerkt met twee sporen:

  • Inrichten van een sterk datamanagement met bijbehorende processen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Direct starten met het verbeteren van data waar dat de meest toegevoegde waarde heeft.

Achmea Bank is onderdeel van Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland met een coöperatieve achtergrond. Via de merken Centraal Beheer, Woonfonds en Acier Financieringen biedt Achmea spaar- en hypotheekproducten aan.  Achmea Bank is gevestigd in Tilburg en er werken circa 200 mensen.

Fundament voor datamanagement gereed

Vanaf medio 2018 is datamanagement effectief inclusief stuurinformatie en begint Achmea Bank vruchten te plukken van de verbeterde datakwaliteit o.a. door minder incidenten tijdens de maandverwerking.

De bijbehorende governance zorgt voor betere onderlinge afstemming en communicatie zowel binnen Achmea Bank als de overige Achmea onderdelen. De datamanagement rollen worden ingevuld door interne medewerkers.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de aanpak om datamanagement binnen organisaties verder te professionaliseren? Ben Pronk spreekt je graag! Je kan hem bereiken via b.pronk@bisnez.com.