Harmoniseren van processen en applicaties

Rijksvastgoedbedrijf
Fusie van vastgoedorganisaties

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusiebedrijf van de verschillende vastgoedorganisaties van het Rijk. Om in de toekomst eenduidig te kunnen samenwerken in dezelfde systemen, is het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP) opgezet. Dit programma werkt aan het harmoniseren van werkprocessen en systemen van de fusieorganisatie. Bisnez ondersteunde het RVB door in de rol van projectdirecteur de verantwoordelijkheid te dragen voor het programmamanagement van HARP.

“Zo’n ingrijpende aanpassing van werkwijzen en systemen vraagt het uiterste van de gezamenlijke inzet en de onderlinge samenwerking. Zo geeft ook het programma invulling aan de fusie gedachte.“

Roeland Nagel, Programmamanager Bisnez

Integreren en harmoniseren

Het RVB gebruikt een mix van applicaties van de fusiediensten, gecombineerd met nieuwbouw van Centraal Vastgoed Register. Hierdoor is een geheel nieuw applicatielandschap ontstaan. Voor het gelijktrekken van de processen kiest het RVB om op basis van huidige processen van de voormalige fusiediensten nieuwe processen samen te stellen. Zoals bij elke fusieorganisatie gaat dit gepaard met een verandering in werkwijze en cultuur. Medewerkers leren op een nieuwe manier met elkaar samenwerken, dit wordt gestimuleerd door de best practices uit de organisaties van herkomst een plek te geven in het ontwerp van de nieuwe processen. Het is een complexe operatie met impact op organisatie-inrichting, processen en IT. Dit vraagt om goede coördinatie en stakeholdermanagement.

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen

Inmiddels is het programma HARP succesvol afgerond en beschikt het RVB over één integrale bedrijfsprocesstructuur. Deze wordt  ondersteund door één integraal applicatielandschap waarin alle vastgoedgerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de aanpak om processen en het onderliggend applicatielandschap te harmoniseren? Roeland Nagel spreekt je graag! Je kan hem bereiken via r.nagel@bisnez.com.