Overgang naar één concernadministratie

Gemeente Amsterdam
Financiële stabiliteit onder druk

De gemeente Amsterdam had in haar bestuurlijk kompas een duidelijke ambitie geformuleerd: ‘1 Amsterdam: één organisatie met één gezicht naar buiten’. De uitkomsten van de Raadsenquête Financiële Functie in 2016 logen er niet om: ook onder de motorkap lag hier een stevige uitdaging om de financiële kant van de organisatie efficiënt, uniform, in hoge mate gecentraliseerd en tegen hoge kwaliteit uit te voeren. Middels het programma Doorontwikkeling Financiële Administratie (DFA) gaf de gemeente Amsterdam invulling aan de wens om financiële stabiliteit met een hogere kwaliteit te realiseren, door de invoering van één concernadministratie.

“De mensen van Bisnez zijn niet bang om ergens in te duiken, pakken iets op waar expertise, kennis en inzet nodig is en voelen zich als team verantwoordelijk voor het eindresultaat. Dat gaf mij vertrouwen.”

Linda Brasz, Directeur Financiële Dienstverlening (voormalig programmadirecteur DFA)

Integrale benadering: financiën, organisatie en IT

De samenvoeging van 44 administraties van de gemeente tot één concernadministratie was hierbij leidend en ging gepaard met:

  • centralisatie van diverse backoffice functies
  • de overgang naar een nieuw financieel systeem
  • herinrichting van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • nieuwe gestandaardiseerde financieel administratieve processen

Samen met een groot team vanuit de organisatie en andere externe partijen heeft Bisnez deze verandering gerealiseerd. De ondersteuning van Bisnez kenmerkte zich enerzijds door de heldere aansturing van het programma en het actief invulling geven aan stakeholdermanagement op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Anderzijds werd het ontwerp en de implementatie vormgegeven vanuit een samen met de organisatie vormgegeven ketenvisie op processen, systemen en organisatie.

Amsterdam is een gemeente in de provincie Noord-Holland en hoofdstad van Nederland. De gemeente telt 862.965 inwoners (1 januari 2019, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van ongeveer 219 km² (waarvan een kwart water). Amsterdam vormt samen met 31 andere gemeenten de Metropoolregio Amsterdam. In de regio wonen meer dan 2.400.000 mensen.

Basis voor financiële sturing

Vanaf 1 januari 2017 werkt de gemeente Amsterdam als één organisatie in één concernadministratie. Door nieuwe managementrapportages beschikken budgethouders over relevante stuurinformatie. Gevallen van fraude en oneigenlijk gebruik zijn sterk verminderd. De financiële administratie is nu stabiel en betrouwbaar en vormt daarmee een gedegen basis voor de financiële sturing van de gemeente Amsterdam.

Meer weten?

Wil je meer informatie over financiële sturing bij grote gemeenten? Steffanie Possel-Spoorenberg spreekt je graag! Je kan haar bereiken via s.possel@bisnez.com.