Ontwerp en implementatie Planning & Control-cyclus

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Informatie en risico gericht werken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft als toezichthouder een brede wettelijke taak en beperkte middelen. De ILT moet op basis van informatie en risico’s haar prioriteiten bepalen en capaciteit toedelen. Dit proces is steeds belangrijker omdat de omgeving waarin de ILT werkt zich snel ontwikkelt.

De ILT heeft haar Planning & Control-proces op orde, maar willen dit meer in samenhang bezien. De directie wil gerichtere keuzes kunnen maken en betere sturing geven aan de organisatie. Om die reden ontstond de vraag om een verbeterde planning & control (P&C)-cyclus te ontwikkelen en implementeren. De ILT heeft Bisnez gevraagd hen hierbij te ondersteunen.

P&C als hulpmiddel voor betere besturing

P&C is geen doel op zich, maar een hulpmiddel dat bijdraagt aan een betere besturing van een organisatie op alle niveaus. De P&C-cyclus is hiermee van de gehele organisatie, van het management tot aan de individuele medewerker.

Door in een projectteam samen met de klant een P&C cyclus te ontwerpen is een gemeenschappelijk P&C-kader ontstaan binnen de ILT. We zijn gestart met het ophalen van uitgangspunten binnen de organisatie. Op basis van deze uitgangspunten is de P&C-cyclus uitgewerkt en beschreven op strategisch, tactisch en operationeel niveau, inclusief actoren, instrumenten (zoals formats voor het jaarplan en sommige rapportages) en tijdlijnen.

Na de ontwerpfase heeft Bisnez een bijdrage mogen leveren aan de implementatie.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.300 medewerkers werkt de ILT dagelijks aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Denk aan veilig en betrouwbaar (openbaar) vervoer, een woning huren van een woningcorporatie of zonder risico water uit de kraan drinken.

Wat aandacht krijgt, groeit

Een jaar na vaststelling van de cyclus heeft Bisnez samen met de ILT de opzet en werking van de cyclus geëvalueerd. De conclusies is dat planning en control binnen ILT is versterkt. Er is een samenhangende P&C-cyclus en bijbehorende processen zijn eenduidig vastgelegd. De verantwoordelijkheden binnen de cyclus zijn helder. Bovendien zijn de actoren in positie gebracht en beter in staat hun rol te vervullen. Kortom, het management is beter is staat te sturen. Er is duidelijke voortgang geboekt en de ILT ontwikkelt zich verder om nog effectiever te werken aan haar doelen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het optimaliseren van de controlfunctie in jouw organisatie? Steffanie Possel spreekt je graag! Je kan haar bereiken via s.possel@bisnez.com.