Herstel van opbrekingen in de openbare ruimte

Gemeente Amsterdam

Eind 2018 zijn de uitvoeringswerkzaamheden van alle separate stadsdelen van Amsterdam samengevoegd en ondergebracht in één team onder de naam directie Stadswerken. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer- en onderhoud van verhardingen, groenvoorzieningen en civiele constructies. Hieronder valt ook het herstel van opbrekingen openbare ruimten (HOOR) als gevolg van werkzaamheden aan kabels en leidingen. Dit gaat om vele tienduizenden (geplande en niet geplande) werkzaamheden op jaarbasis.

De gemeente heeft in een eerdere fase een technisch adviesbureau ingeschakeld om de directie Stadswerken te adviseren omtrent eventuele procesverbeteringen en financiële bijsturing. Dit heeft geleid tot een adviesrapport waarin wordt geadviseerd het herstraten te beleggen bij de opbrekende partij. De gemeente heeft besloten de uitkomsten en adviezen uit dit rapport over te nemen. Bisnez is gevraagd dit advies om te zetten in een plan van aanpak met als doel het implementeren van de adviezen.

De inzet van Bisnez heeft geleid tot een plan van aanpak waarin staat beschreven welke stappen die de verschillende betrokken teams/afdelingen te zetten hebben om het proces HOOR conform het adviesrapport van het technische adviesbureau te implementeren. Daarnaast is inzicht gecreëerd in de benodigde capaciteit in termen van mensen en middelen. Een integrale planning, risicomanagement-analyse en een voorstel voor een projectstructuur om het advies te kunnen implementeren maakten ook onderdeel uit van het voorstel.

Amsterdam is een gemeente in de provincie Noord-Holland en hoofdstad van Nederland. De gemeente telt 862.965 inwoners (1 januari 2019, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van ongeveer 219 km² (waarvan een kwart water). Amsterdam vormt samen met 31 andere gemeenten de Metropoolregio Amsterdam. In de regio wonen meer dan 2.400.000 mensen.

Resultaat voor de stad

De Gemeente Amsterdam draagt verantwoordelijkheid voor de veiligheid na een opbreking door de nuts- en telecombedrijven, deze kan zij niet altijd waarmaken door allerlei oorzaken. Hierbij kan gedacht worden aan opbrekingen die niet worden aan- of afgemeld, afzettingen die te vroeg weggehaald worden en onvoldoende capaciteit bij de eigen aannemers. In de nieuwe werkwijze ligt deze verantwoordelijkheid bij de nuts- en telecombedrijven. De nieuwe werkwijze leidt bovendien tot minder overlast voor weggebruikers, meld- en hulpdiensten en burgers, omdat de straat minder lang open ligt. Dit betekent dat de nieuwe situatie leidt tot lagere kosten voor de gemeente Amsterdam door enerzijds een efficiënter werkproces en anderzijds kostendekkende tarieven.

Ook de nuts- en telecombedrijven zien voordelen in het nieuwe proces. In de nieuwe situatie vindt herstraten plaats wordt door ‘eigen’ aannemers die lagere kosten rekenen dan de gemeente doet, dit bespaart kosten. Ook hebben de nuts- en telecombedrijven geen loze wachttijd na werkzaamheden, omdat ze niet hoeven te wachten totdat de aannemer van de gemeente aanwezig is en ze mogen vertrekken.

Meer weten?

Wil je meer informatie over bedrijfsvoering bij de overheid? Wim Nieuwenhuis spreekt je graag! Je kan hem bereiken via w.nieuwenhuis@bisnez.com.