Programmering van landelijke taken

Rijkswaterstaat
Prioriteren van projecten voor landelijke taken

Rijkswaterstaat stond voor de uitdaging om een methode op te stellen om projecten en programma’s voor landelijke taken te prioriteren en monitoren. Landelijke taken zijn taken die door een organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd en waar geheel Rijkswaterstaat voordeel van heeft (bijvoorbeeld het uitvoeren van inspecties van bruggen/viaducten en verzorgen van informatievoorziening). De verdeling van het budget van ca. 250 mln euro vindt plaats op basis van voorstellen voor projecten en programma’s die de organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat indienen.

Financiële toetsing en risicoanalyse

Bisnez heeft Rijkswaterstaat ondersteund door de uitvoering van een risicoanalyse op het huidige overzicht van projecten en op basis daarvan een aantal projectvoorstellen getoetst op de financiële haalbaarheid. Bij de financiële toetsing is per project onder andere rekening gehouden met:

  • Het meerjarenbudget van het project
  • De beschikbaar gestelde capaciteit
  • De prioriteit van het project
  • Kostenallocatie van het project (Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen, Hoofdwatersystemen)

Vervolgens heeft Bisnez een model ontworpen voor het periodieke monitoren van de voortgang en de financiële realisatie, alsmede het prioriteren en bijsturen van de verdeling van de budgetten.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat neemt al sinds 1798 de zorg voor weg en water op zich. Ze beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. De organisatie telt ongeveer 9200 medewerkers.

Verankering en kennisoverdracht

Door nauw samen te werken met de eigen medewerkers van Rijkswaterstaat was richting het einde van de opdracht een soepele overdracht geborgd. Door overdracht van kennis en het inwerken van een interne kandidaat is Rijkswaterstaat nu zelfstandig in staat, met behulp van het model, haar projecten te toetsen en prioriteren en de financiële realisatie te monitoren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over risicobeheersing van een projectportfolio? Vincent van Doorn spreekt je graag! Je kan hem bereiken via v.van.doorn@bisnez.com.