Businesscase is here to stay?

Vier trends waarbij de businesscase van toegevoegde waarde blijft
Peter Noordam
Management Consultant

Dit artikel verscheen in TPC – Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control

Zeker bij grote overheidsprojecten is de businesscase inmiddels een bekende klassieker. Tegelijkertijd zijn er verschillende nieuwe ontwikkelingen rond projectmatig werken en het doorvoeren van veranderingen. Bijten deze ontwikkelingen met de businesscase, of kunnen ze elkaar juist versterken?

In dit artikel voor tijdschift TPC bespreken we vier trends bij het aansturen van veranderprojecten en de manier waarop de businesscase hierop zou moeten inspelen:

  1. Door businesscase beter in te passen in het hele portfoliomanagement en het portfoliomanagement aan te sluiten bij de veranderdoelstellingen van een organisatie, kan er beter gestuurd worden op het bereiken van de veranderdoelen van een organisatie.
  2. Door de businesscase in te zetten bij agile ontwikkelprojecten, ontstaat er meer ruimte om tussentijds bij te sturen en baten te realiseren.
  3. Door extra aandacht te geven aan batenmanagement, kan je de organisatie beter sturen op de realisatie van die baten.
  4. Tot slot, risicomanagement. Juist als je op opdrachtgeversniveau, het niveau van de businesscase, meer aandacht besteedt aan de risico’s van de verandering voor de organisatie, kun je beter sturen op doelstellingen en de risico’s goed hiertegen afwegen.

Klik hieronder voor het volledige artikel:

Peter Noordam
Management Consultant