Goede doelen
die wij steunen

Bisnez ondersteunt al sinds de oprichting in 2003 jaarlijks diverse doelen. We zetten een deel van de winst opzij omdat we het belangrijk vinden om het welzijn van onze medemens niet uit het oog te verliezen. Bisnez geeft graag iets terug aan de maatschappij in de vorm van donaties maar ook door het doen van pro deo opdrachten.

Een selectie van de vele goede doelen waar wij een supporter van zijn, brengen wij graag extra onder de aandacht.

Stichting Hulphond

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen zijn gebaat bij de inzet van hulphonden. De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot zeventig verschillende vaardigheden aan te leren.

Meer informatie is te vinden op www.hulphond.nl.

Stichting Hartekind

Ieder jaar worden in Nederland 1.500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Dat zijn er heel erg veel. De hartafwijking is zelfs de meest voorkomende aangeboren afwijking die er is.

Nog geen 50 jaar geleden overleden bijna alle kinderen met een aangeboren hartafwijking en werd maar een heel klein percentage volwassen. Sindsdien hebben de behandelmogelijkheden een enorme vlucht genomen. Ondanks de geweldige stappen die gezet zijn de afgelopen 50 jaar zijn we er nog lang niet. Kinderen met een aangeboren hartafwijking moeten een normaal en gezond leven kunnen leiden en voor dat dat zo ver is, is er nog veel werk te verzetten. En hiervoor is onderzoek nodig.

Meer weten over Stichting Hartekind? Ga naar Stichting Hartekind