Opdrachtgever is doorslaggevend voor succes van veranderprojecten

Leidinggeven aan organisaties is een ingewikkelde aangelegenheid. Leidinggeven aan veranderingen in organisaties is zo mogelijk nog complexer.
Peter Noordam
Management Consultant
Vincent van Doorn
Management Consultant

Dit artikel is ook verschenen op Consultancy.nl

Veranderprojecten zijn knap lastig. Dat besef is inmiddels overal wel ingedaald. Ook over de oorzaken is al veel gezegd: van het onderschatten van het belang van draagvlak tot consultants die hun kennis niet overdragen aan de klant. Maar hoe zit het met de opdrachtgever zelf? Bisnez benadrukt dat ook deze doorslaggevend is voor het slagen van een verandering. Het nieuwe boek ‘Succesvol opdrachtgeverschap’ geeft opdrachtgevers inzicht in het belang van hun rol.

Auteurs Peter NoordamVincent van Doorn en Peter-Willem van Lindenberg openen hun boek met een duidelijke constatering: “Leidinggeven aan organisaties is een ingewikkelde aangelegenheid. Leidinggeven aan veranderingen in organisaties is zo mogelijk nog complexer.”

Eén van de grootste uitdagingen zit juist in het combineren van deze twee taken, want terwijl de verandering plaatsvindt moet ook de winkel blijven draaien. Hoe verdeel je je aandacht?

Onderzoek van Gartner laat zien dat de gemiddelde manager zijn tijd vooral besteedt aan de ‘going concern’. De veranderprojecten worden er vaak ‘een beetje naast’ gedaan, of zoveel mogelijk gedelegeerd.

Er blijkt echter een direct verband te bestaan tussen managementaandacht en de kans dat een groot risico zich voordoet. De managementaandacht voor strategische veranderingen is slechts 6%, terwijl grote risico’s zich daar juist het vaakst voordoen (86%). Aan financiële verslaglegging besteedt het management maar liefst 39% van zijn tijd, terwijl de kans dat zich daar een groot risico voordoet slechts 2% is.

Wij geloven oprecht dat opdrachtgevers succesvoller zijn als ze zich ook zo gedragen én zich realiseren dat ze verantwoordelijk zijn.

Kwestie van aandacht

Vanuit dit gegeven pleiten de auteurs er in Succesvol opdrachtgeverschap voor dat managers en bestuurders een actievere rol op zich nemen in het laten slagen van een veranderproject: “Succesvol opdrachtgeverschap is een kwestie van aandacht.”

Dat het geven van de juiste aandacht makkelijker is gezegd dan gedaan, moge duidelijk zijn. Zo zijn twee belangrijke conclusies uit het boek dat opdrachtgevers over het algemeen te weinig tijd hebben om hun rol in te vullen, en dat ze als lijnmanagers minder ervaring hebben met het doorvoeren van veranderingen, terwijl het doorvoeren van een verandering wel degelijk andere kwaliteiten vereist.

Om opdrachtgevers op weg te helpen, onderzocht Bisnez wat de factoren zijn die het succes van een groot veranderproject bepalen. De bevindingen vormden de basis voor het boek Succesvol opdrachtgeverschap.

“Hoe ziet die rol van opdrachtgever er eigenlijk uit? En hoe laat je een project voorspelbaar verlopen? Daarover gaat dit boek, dat direct een pleidooi is om de rol van opdrachtgever scherper in te vullen. Want wij geloven oprecht dat opdrachtgevers succesvoller zijn als ze zich ook zo gedragen én zich realiseren dat ze verantwoordelijk zijn”, aldus Noordam, Van Doorn en Van Lindenberg

Vijf vragen

Omdat de centrale rol die opdrachtgevers moeten oppakken “vraagt om bezinning”, dienen ze alvorens ‘ja’ te zeggen tegen zo’n veranderopgave eerst eens in de spiegel te kijken en zichzelf een aantal kritische vragen te stellen.

Vijf van die kritische vragen vormen de leidraad van het boek: Waarvoor sta ik aan de lat? Op welk schaakbord ben ik aan het spelen? Past de governance bij de veranderopgave? Kan ik dit als persoon wel waarmaken? En zo ja, hoe organiseer ik de realisatie van de opgave?

Na het inleidende eerste hoofdstuk staat in elk hoofdstuk één vraag centraal. “Zo geven we antwoord op deze vijf vragen, gebaseerd op onze ervaring en de input van vele collega’s en klanten”, aldus de auteurs, die de hoop uitspreken dat lezers gaandeweg inzien hoe doorslaggevend de opdrachtgever is bij veranderprojecten.

“Natuurlijk zien we ook graag dat je er waardevolle inzichten en handvatten uit oppikt, zodat je de rol van opdrachtgever (nog) beter kunt vervullen. Want opdrachtgevers die meer grip krijgen op hun speelveld en verantwoordelijkheid nemen, vergroten de succesgraad van hun projecten aanzienlijk. En krijgen daarmee weer ‘vertrouwen in veranderen’. Dat zien wij elke dag in de praktijk.”

Nieuwsgierig naar het boek? Kijk hier voor een gratis voorproefje én om het te bestellen.

Peter Noordam
Management Consultant
Vincent van Doorn
Management Consultant