De belofte van smartcity

Oplossing voor 21e-eeuwse uitdagingen?
Wim Nieuwenhuis
Management Consultant

Lokale overheden staan voor grote uitdagingen als het gaat om de leefbaarheid van steden. De afgelopen jaren zagen zij mogelijkheden om de leefbaarheid van de stad te vergroten door een slimme stad te ontwikkelen. Steden gaan daarvoor samenwerkingsverbanden aan met het bedrijfsleven, burgers en de wetenschap. Samen werken zij aan innovatieve ideeën om de kwaliteit van leven in de stad een impuls te geven.

In dit artikel bieden Peter-Willem van Lindenberg, Wim Nieuwenhuis, Nina Jeukens en oud collega Mark Telgenkamp inzicht in de rol van gemeenten en geven zij handvatten om invulling te geven aan een slimme stad.

Het volledige artikel is verschenen in het magazine van TPC en kan hieronder gedownload worden.

Wim Nieuwenhuis
Management Consultant