Bisnez start onderzoek naar dementiezorg

In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen dementie, en dit aantal neemt verder toe door vergrijzing. Deze problematiek speelt zich af in tijden van grote personeels- en woningtekorten. Nederland staat hierdoor voor de enorme uitdaging om al deze mensen passende zorg en ondersteuning te bieden. Frans den Boer, oprichter en directeur van Bisnez, ondervond dit aan den lijve. Zijn beide schoonouders kregen kort na elkaar dementie. Van dichtbij heeft hij meegemaakt wat voor ingrijpende gebeurtenis dit is voor mensen met dementie en hun naasten. Samen met zijn vrouw en andere familieleden liep hij tegen de muren op van het systeem.

In landelijk beleid wordt steeds meer nadruk gelegd op het belang van samenwerking tussen organisaties om met complexe publieke uitdagingen om te gaan, zoals het organiseren van ouderenzorg in tijden van tekorten. Deze samenwerking blijkt in de praktijk niet goed van de grond te komen. Zorgbestuurders en wethouders spreken over “eilandjes” en de aanwezigheid van “allerlei muren tussen organisaties” die samenwerking over de grenzen van organisaties heen bemoeilijken.

Sinds de zomer van 2022 bundelen medewerkers van Bisnez hun kennis en kunde om te onderzoeken wat nodig is voor succesvolle samenwerking tussen verschillende partijen op dit vlak. Hiermee wil Bisnez een bijdrage leveren waarmee toekomstbestendige zorg voor mensen met dementie kan worden gerealiseerd. Dit doet Bisnez vanuit maatschappelijk belang, zonder commerciële doelstellingen. Voor het onderzoek zijn 40 interviews gehouden met experts waaronder zorgprofessionals, zorgbestuurders, wethouders en medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. De gesprekken gingen over hun ervaringen en visie op de huidige en toekomstige zorg voor mensen met dementie. Daarnaast is een survey gedaan onder meer dan 150 casemanagers dementie. Momenteel wordt deze data verzameld en geanalyseerd.

De komende maanden staan in het teken van data-analyse en het formuleren van aanbevelingen. Dit doet Bisnez samen met experts uit het veld. Uitkomsten en aanbevelingen worden verwerkt in (wetenschappelijke) artikelen, nieuwsberichten en gepresenteerd op een symposium voor zorgbestuurders op vrijdagmiddag 14 april. Door samen te werken met belangrijke organisaties zoals Alzheimer Nederland en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, belanden de uitkomsten bij relevante sleutelpersonen die door middel van gezamenlijke inspanning beweging kunnen creëren op weg naar betere zorg voor mensen met dementie.

Wil je op de hoogte blijven over het vervolg van het onderzoek? Stuur een mail naar dementiezorg@bisnez.com