Meer over
de sprekers

Op deze pagina vindt u de verschillende sprekers op het symposium. Voor meer informatie over het symposium klik hier.

Maarten van Ooijen

Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Maarten van Ooijen is sinds 2022 Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder andere WMO en mantelzorg maken onderdeel uit van zijn portefeuille. Vanuit zijn rol wil hij samen bouwen aan goede, toegankelijke zorg.

Tamara van Ark

Onafhankelijk Dementierapporteur Alzheimer Nederland
Tamara van Ark was tot eind 2021 minister Medische Zorg in kabinet Rutte III. Alzheimer Nederland heeft Tamara benoemd als Dementierapporteur. Als dementierapporteur heeft zij veel gesprekken en ontmoetingen met het hele veld. Ze houdt zich onder andere bezig met de maatschappelijke afspraken en programma’s die over dementie gaan. ‘Voor mij is het belangrijk om te kijken of de plannen en programma’s daadwerkelijk werken voor mensen met dementie en hun naasten.’

Elze Vonk

Bestuurder Alliade
Elze Vonk is sinds april 2020 Lid van de Raad van Bestuur van Alliade. Deze zorgorganisatie biedt jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, werk & dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning aan ruim 8000 cliënten in Friesland. Bij Alliade werken circa 6000 professionals.

Voor haar bestuursfunctie bij Alliade was Elze Vonk 18 jaar werkzaam bij de Rabobank Groep, onder andere als Businesschangemanager en Directeur – Executive vice president, en 2 jaar werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij Lentis. Dit is een organisatie voor geestelijke, forensische en ouderengezondsheidszorg in Groningen, Friesland en Drenthe.
Alliade biedt ook zorg aan mensen met dementie binnen de grote groep cliënten en bewoners van de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg: het aantal mensen met dementie is daarbij groeiend.

Stannie Driessen

Directeur van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
Stannie Driessen is sinds 2019 directeur van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Haar standpunt: ‘Ik vind dat we in discussies oog moeten houden voor wat we zelf als samenleving kunnen. Niet alleen omdat het moet. Maar ook omdat het zo betekenisvol kan zijn om te zorgen voor elkaar.’

Marcel Canoy

Hoogleraar Gezondheidseconomie en Dementie Vrije Universiteit Amsterdam
Marcel Canoy is hoogleraar gezondheidseconomie en dementie aan de VU (sinds 2021), adviseur bij de Autoriteit Consument en Markt alsook bij Vilans en lid van de Advies Commissie Pakket van het Zorginstituut. Daarnaast columnist bij Sociale Vraagstukken, Medisch Contact en Zorgvisie. Daarvoor werkte hij onder meer bij De Europese Commissie, het CPB, Tilburg University en Ecorys. Recent publiceerde Canoy een manifest over buurtinitiatieven en ouderenzorg wat massaal werd gesteund.

Robbert Huijsman

Bestuurder Geriant en hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg Erasmus School of Health Policy & Management
Robbert Huijsman is sinds 2019 directeur/bestuurder van Geriant, de organisatie in heel Noord-Holland Noord voor ambulante diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun naasten, thuis zo lang en zo goed als dat kan, en met een gespecialiseerde kliniek voor screening en kortdurende behandeling van complex gedragsproblematiek bij dementie. Deze rol voelt als een persoonlijke vervulling na eerdere landelijke rollen als innovatiemanager bij een zorgverzekeraar, als programmaleider van actieprogramma casemanagement dementie, het verbeterprogramma Dementie voor Elkaar en als trekker/voorzitter van de Zorgstandaard Dementie 2020.

Daarnaast is prof.dr. Robbert Huijsman al 25 jaar hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg aan de Erasmus School of Health Policy & Management, waar hij verschillende promovendi en scriptiestudenten van de Master Zorgmanagement begeleid bij het doen van onderzoek in allerlei vormen van integrale zorg.

Harry Bevers

Tweede Kamerlid
Harry Bevers is Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij is woordvoerder VWS Langdurige Zorg en Medisch Ethische vraagstukken.

Jelle Reijngoudt

Docent Verpleegkunde Fontys
Jelle heeft, na het volgen van de opleiding HBO-verpleegkunde, de post-HBO tot verpleegkundig pijnconsulent gevolgd. Na enkele jaren in de wijkverpleging te hebben gewerkt als wijkverpleegkundige en adviseur/projectleider, is hij in 2020 gestart met de master Verplegingswetenschap. Daarna maakte hij de overstap naar het onderwijs, waarin hij als docent bij Fontys Mens en Gezondheid en op ZZP-basis onderwijs verzorgd voor verpleegkundigen (in opleiding). Daarnaast coacht en adviseert Jelle regelmatig zorginstellingen bij veranderprocessen, intervisiebijeenkomsten en intercollegiale toetsing.

Hij gelooft in een drie-eenheid om de zorg te verbeteren: wetenschap, onderwijs en praktijk moeten hiervoor optimaal samenwerken en elkaar versterken. Jelle redeneert vanuit de zorgvrager en doet er alles aan om de best mogelijke zorg te bieden.

Evelien van Leeuwen

Onderzoeker en consultant bij Bisnez
Evelien van Leeuwen is werkzaam als consultant bij Bisnez. Daarvoor is ze werkzaam geweest als onderzoeker bij het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. In 2022 promoveerde ze op het thema duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals.

Als onderzoeker en projectleider houdt Evelien zich met een team vanuit Bisnez bezig om in kaart te brengen hoe verschillende partijen met elkaar samen werken in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Daarnaast richt het onderzoek zich op wat er nodig is om toekomstbestendige en toegankelijke zorg te bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Tijdens het symposium deelt Evelien de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen die hieruit voortkomen.

Mirjam Bikker

Fractievoorzitter ChristenUnie

Gerben Jansen

Senior Casemanager Dementie en voorzitter afdeling dementieverpleegkundigen V&VN

Linda Voortman

Wethouder Gemeente Utrecht

Liesbeth Grijsen

Wethouder Gemeente Deventer