Diversiteit, Authenticiteit
& Inclusie
Weten wat je wordt... en zijn wie je bent

Bisnez heeft de ambitie om een diverse, inclusieve organisatie te zijn. Wij geloven dat mensen het beste tot hun recht komen wanneer ze werken in een organisatie die hen waardeert en waarbinnen zij hun ervaring en ambities kwijt kunnen. Het gaat om wie je bent en wat je kan. Daarbij genieten we van authenticiteit. We zijn immers allemaal uniek. Iedereen brengt een eigen persoonlijkheid mee die bijdraagt aan Bisnez als geheel. We hopen dat al onze collega’s mee willen bouwen aan onze organisatie. Want samen zijn we Bisnez.

Bij Bisnez streven we naar inclusiviteit: een werkomgeving waarin alle (toekomstige) werknemers tot hun recht komen, ongeacht hun leeftijd, levensfase, geslacht, geloof, seksuele oriëntatie of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd en verschillen worden gewaardeerd.

Omdat iedereen uniek is, zijn we samen bijzonder
#SAMENZIJNWEBISNEZ

Kwaliteit en persoonlijkheid zijn onze belangrijkste beoordelingscriteria als het gaat om nieuwe medewerkers. In ons werving- en selectieproces houden we daarom actief rekening met diversiteit en inclusiviteit, zodat Bisnez een organisatie is waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.

Menselijkheid als kernwaarde

Als hechte en oprechte organisatie vol ambitieuze mensen vinden we jouw inbreng en collegialiteit belangrijk. We hebben iets over voor een ander en steunen elkaar in goede en slechte tijden. We hebben niet voor niets Menselijkheid als een van onze kernwaarden. We zijn betrokken met onze relaties en met elkaar. Daarom werken we met mensen die empathisch en open zijn. We werken vanuit ons hart en geven  om de mens achter onze collega en onze opdrachtgever.

Bisnez heeft een eigen cultuurkompas en daar zijn we trots op. In dat cultuurkompas zijn onze kernwaarden vertaald in onze opvattingen. Hierin staat onder andere:

 1. Relaties zijn er voor de lange termijn. In ieders leven zullen er periodes zijn dat werk minder voorrang krijgt door gezin, mantelzorg, ziekte of anders. Onze horizon reikt verder dan zo’n periode.
 2. We zijn geïnteresseerd in de ander, in goede en slechte tijden.
 3. Mensen die het pittig hebben in de maatschappij kunnen op onze steun rekenen.
 4. Kwetsbaarheid mogen tonen en het kunnen maken van fouten is nodig om te kunnen ontwikkelen.

Om te zorgen dat iedereen binnen Bisnez zich kan ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin alle collega’s zich betrokken voelen. Diversiteit en inclusie betekent dat medewerkers zichzelf kunnen zijn, zonder angst voor uitsluiting of veroordeling. Het betekent ook respect hebben voor mensen die anders denken. Als Bisnez hebben we een aantal belangrijke uitgangspunten:

 1. Bisnez maakt geen onderscheid in arbeidsvoorwaarden en beloning. Dit betekent dat iedereen binnen Bisnez op een gelijkwaardige manier wordt beloond (zaken als leasebudget, IT-faciliteiten, vergoedingen en opleidingsmogelijkheden zijn voor iedere collega gelijk).
 2. Bisnez streeft naar een evenwichtige man-vrouw verhouding.
 3. Carrièrekansen zijn voor iedereen gelijk: iedereen wordt fair en zo objectief mogelijk beoordeeld en geholpen om zich te ontwikkelen. Vanuit HR sturen wij hier actief op.
 4. Bisnez kent een levensloopbestendig carrièrebeleid: voor iedere fase in het leven zoeken we naar een passende oplossing zodat o.a. werk en privé met elkaar in balans zijn. Daarbij kijken we verder dan ‘wat moet volgens de regels’ en zoeken we altijd naar maatwerk. Zo zetten we in op het goed kunnen combineren van werk met ouderschap en/of mantelzorg.
 5. Bisnez werkt samen met een psycholoog die medewerkers (indien zij hier behoefte aan hebben) helpt en coacht bij uitdagingen in het werk, zoals werk-privé-balans, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling.
 6. Om voor iedereen een veilig werkklimaat te waarborgen heeft Bisnez een externe vertrouwenspersoon.
 7. Bisnez kent flexibiliteit in feestdagen m.b.t. de eigen levensovertuiging.
Netwerken en partnerships

MVO Nederland
Bisnez is partner van MVO Nederland. Deze organisatie werkt aan het bereiken van de nieuwe economie. Bedrijven worden daarin niet enkel gedreven door financiële waarden, maar ook door die waarden die een positieve impact hebben op mens en milieu. Een van de vier focusthema’s van MVO Nederland is ‘Inclusief ondernemen’: Ondernemen in een economie waarin ieder talent telt en meedoet – met of zonder beperkingen.

SER Diversiteit in Bedrijf & 010 Inclusief
Bisnez is lid van het Rotterdamse platform 010Inclusief. Ze stimuleren en faciliteren een cultuuromslag in bedrijven en organisaties naar een divers en inclusief bedrijfsklimaat. Tevens is Bisnez ondertekenaar van het Charter Diversiteit van de Sociaal Economische Raad (SER).