Proposities voor
actuele vraagstukken

Onze dienstverlening ontwikkelt zich continu. Naast onze reguliere dienstverlening werken wij aan klantgerichte oplossingen. Hieronder presenteren wij u onze nieuwe propositie Datamanagement.

Datamanagement

In dit digitale tijdperk staat data gedreven werken hoog op de agenda. Organisaties moeten snel kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden, voldoen aan wet- en regelgeving en continu blijven innoveren. Goed datamanagement maakt dit mogelijk. Oftewel, datamanagement is onmisbaar voor elke organisatie die streeft naar efficiëntie, groei en concurrentievoordeel.

Volwassenheid in datamanagement

In 2023 hebben de data-specialisten van Bisnez onderzoek gedaan naar datamanagement bij Nederlandse organisaties. Dit was een herhaling van het onderzoek uit 2018. Door bij dezelfde doelgroep een vergelijkbare vragenlijst uit te zetten kon de groei naar volwassen datamanagement over de afgelopen vijf jaar worden bepaald.

De resultaten van het onderzoek en de validatie daarvan in het expert-panel tonen aan dat groeien in datamanagement-volwassenheid een taaie klus is. Maar ook dat er een belangrijke stap is gezet de afgelopen jaren. Onze visie is dat de mate van volwassenheid van datamanagement bepalend is voor het behalen van de doelen van de organisatie en het maximaliseren van de waarde van data. Dit start bij het opstellen van een gedegen datastrategie.

Voor datamanagement geldt: de aanhouder, die wint.
Onze visie en aanpak

De aanhouder, die wint. De aanhouder is de organisatie die bereid is om te investeren in alle datamanagement aspecten en hiervoor de tijd neemt in de vaste overtuiging van de noodzaak hiervan. Daarbij horen volgens ons de volgende kenmerken:

  • Een goede datastrategie, opgesteld vanuit de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen.
  • De beschikking over de juiste data competenties, waarmee de data op verantwoorde wijze bewerkt en gebruikt kan worden.
  • Het besef in de organisatie van het belang van kwalitatief goede data en de bereidheid hier langdurig in te investeren.
  • Een data gedreven cultuur waarin de waarde van data bekend is en een goed gebruik hiervan gestimuleerd wordt.

Dit zijn voorwaarden voor een verdere groei in datamanagement en écht effectieve inzet van data.

Goed datamanagement zorgt voor snellere en betere besluiten op basis van feiten en cijfers, ondersteunend aan het behalen van de doelstellingen. Een goed fundament is hierbij essentieel.

We leveren de volgende diensten:

  • Ondersteuning bij de ontwikkeling of herinrichting van een datastrategie aan de hand van bedrijfsdoelstellingen.
  • Opzetten van een roadmap waarmee gestructureerd aan de verbetering van het datamanagement gewerkt kan worden.
  • Uitvoeren van een organisatiebreed onderzoek naar de volwassenheid van het datamanagement, inclusief opzet van een verbeterprogramma.
  • Opzet van data governance, inclusief rollen, processen en procedures.
  • Opstellen, inrichten en beoordelen van data processen voor specifieke toepassingen (o.a. risk modellen).

Meer weten?

Wil je meer informatie over datamanagement in jouw organisatie? Edwin Flenter spreekt je graag! Je kan hem bereiken via e.flenter@bisnez.com.