Efficiënter organiseren van het patiëntproces

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Verbeteren patiëntproces door het ziekenhuis heen

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis had in de periode 2018 – 2019 regelmatig te maken met SEH- of opnamestops. Dit werd veroorzaakt door een beperkte doorstroming, zowel intern als naar andere zorginstellingen of naar huis. Daarnaast was, ingegeven door de financiële situatie, de vraag of het mogelijk was om het primair proces efficiënter te organiseren. Deze twee ontwikkelingen kwamen samen in de ambitie om het ketenproces dat de patiënt door het ziekenhuis loopt te optimaliseren. Het doel was om de beste uitkomst voor de patiënt tegen de laagste kosten te realiseren. Op basis van een aantal benuttingsanalyses en een knelpuntenanalyse is vervolgens, ondersteund door Bisnez, een plan van aanpak Ketenoptimalisatie opgesteld. Het plan kende drie sporen: locatieprofielen, integraal capaciteitsmanagement en procesoptimalisatie.

Bisnez heeft ons goed geholpen doordat Judith zich in heel korte tijd de ziekenhuisorganisatie uitstekend heeft eigengemaakt en ze de verschillende belangen op een prettige en daadkrachtige manier bij elkaar wist te brengen.

Diederik Zijderveld, Lid Raad van Bestuur Albert Schweitzer Ziekenhuis

Voorspelbaarheid in de keten is vergroot

Het programma Ketenoptimalisatie heeft geleid tot de volgende resultaten:

  • Een aanscherping van de profielen van de twee grootste locaties van het ziekenhuis, waarbij locatie Zwijndrecht wordt getransformeerd naar een centrum voor electieve, laagcomplexe zorg
  • Inrichting en inbedding van integraal capaciteitsmanagement, waardoor datagedreven sturing op patiëntenflow en capaciteit mogelijk werd. Het aanbod in capaciteit (personeel en fysieke ruimtes, zoals OK’s en bedden) kan zo beter op elkaar af worden gestemd.
  • Procesoptimalisatie op een aantal cruciale schakels in het ketenproces, zoals tussen de OK en de kliniek en de uitplaatsing van patiënten naar de VVT-sector, waardoor patiënten sneller op de juiste plek zijn.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis in Dordrecht e.o. met als motto:  “Zorg met hoofd, hart en ziel”. De naam van het ziekenhuis is een eerbetoon aan arts en zendeling Albert Schweitzer. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis bestaat officieel sinds 1 januari 1999. Op die datum vond een fusie plaats tussen het Drechtsteden Ziekenhuis en het Merwedeziekenhuis.

Samen naar bestendige resultaten

Cruciaal in de aanpak was de sterke inzet van medisch specialisten, interne bedrijfsleiders, projectleiders en procesbegeleiders in de programmaorganisatie. Bisnez nam de programmasturing op zich en werkte inhoudelijk mee aan de programmaproducten. Door deze intensieve samenwerking kon de kwaliteit en integraliteit van de opgeleverde resultaten geborgd worden én tegelijk het benodigde tempo worden gemaakt.

Meer weten?

Wil je meer informatie over capaciteitsplanning in ziekenhuizen? Johan Kramer spreekt je graag! Je kan hem bereiken via j.kramer@bisnez.com