Veiliger werken bij onderhoud

HVC Groep – energie en hergebruik
Onderhoud als bedrijf kritisch proces

Als een van de grootste afvalverwerkers in Nederland heeft HVC afvalverwerkingsinstallaties op meerdere locaties in het land. Om de op deze locaties aanwezige assets optimaal in te zetten, waarbij de installatie onder veilige condities maximaal operationeel is en wordt gehouden, is een veilig, effectief en efficiënt onderhoudsproces essentieel. Om een veilige uitvoering van dit bedrijf kritische proces te ondersteunen is het project Veiligstellen 2.0 opgestart.

Heldere principes en iteratieve aanpak

Achterliggend principe dat bij veilig werken is gehanteerd is ‘zeg wat je doet en doe wat je zegt’. Door het expliciet maken en digitaliseren van de processtappen wordt inzicht gecreëerd in de voorbereidingen en executie en ontstaat een voorspelbaar onderhoudsproces.

Bisnez heeft een iteratieve aanpak gehanteerd bij dit project waarbij vanuit uniforme principes, samen met de belangrijkste stakeholders iteratief het proces en prototype tot stand zijn gebracht. Kenmerkend voor deze aanpak is het organisatie brede draagvlak dat wordt gecreëerd en essentieel bleek bij implementatie van de oplossing.

 

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze energie leveren zij aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Verder ondersteunen ze bij maatregelen om lokaal te verduurzamen. HVC zet zich in om steeds meer materialen te hergebruiken. Dat doen ze door diverse soorten afval apart in te zamelen. HVC is de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland.

Veiliger werken

Sinds begin 2019 werkt HVC met een nieuwe oplossing voor het verstrekken van werkvergunningen bij het uitvoeren van onderhoud. Hierdoor ontstaat meer inzicht in- en grip op een veiliger onderhoudsproces. Hiermee is de basis gelegd en zijn randvoorwaarden gecreëerd om het aantal veiligheidsincidenten terug te dringen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe je inzicht in en grip krijgt op een bedrijfskritisch proces? Joep de Leeuw spreekt je graag! Je kan hem bereiken via j.de.leeuw@bisnez.com.