Transitie van de UWV-portal Werk.nl

UWV
De basis voor e-dienstverlening

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stond voor een forse uitdaging om het portaal van de website Werk.nl te vervangen door toekomstvaste technologie. Dit was noodzakelijk, omdat de huidige technologie niet langer wordt ondersteund. Werk.nl vormt – samen met uwv.nl – het belangrijkste internetportaal van UWV. Werk.nl levert digitale diensten aan werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast biedt Werk.nl openbare informatie over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Werk.nl wordt jaarlijks circa 30 miljoen keer bezocht.

De vervanging van het portaal was, naast de technische urgentie, tevens een belangrijke stap voor UWV om te komen tot een meer wendbare vorm van e-dienstverlening. Voor de langere termijn realiseert UWV hiermee de mogelijkheid om sneller wijzigingen te kunnen doorvoeren en door te kunnen ontwikkelen in het verbeteren van de klantvriendelijkheid en toegankelijkheid van de dienstverlening.

“Een complexe, grootschalige en uitdagende klus die door Roeland en zijn team op constructieve, transparante en professionele wijze naar de eindstreep is gebracht. Voor UWV een IT-project om echt trots op te zijn”.

Marije Wolsink, Directeur Klant & Service UWV

Voorspelbaarheid onder politieke druk

Vanaf de vooronderzoekfase tot en met de decharge van deze transitie heeft Bisnez de ICT Programmamanager voor dit omvangrijke project ingevuld. Geen eenvoudige opgave; een volledige vernieuwing van het portaal waarbij de stabiliteit en continuïteit in dienstverlening als prominente randvoorwaarde gold. Een traject dat ook nauwlettend werd gevolgd vanuit het verantwoordelijk ministerie.

De eerdere digitalisering van UWV naar Werk.nl was een casus in een voorstudie van de commissie Elias, die in 2015 onderzoek deed naar problemen rond grote ICT-projecten bij de overheid, waarna het Bureau ICT Toetsing (BIT) werd opgericht. Er was dan ook een bovenmatige interesse in de vervanging van het portaal, wat in september 2018 tot een openbaar BIT advies heeft geleid.

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. UWV voert deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stabiliteit en wendbaarheid vergroot

Uiteindelijk is het project binnen tijd en begroting opgeleverd. Het resultaat heeft de continuïteit en stabiliteit in de dienstverlening verder vergroot en stelt de UWV organisatie in staat om in de komende jaren veel sneller in te spelen op nieuwe wetgeving en aanvullende klantwensen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over digitale transities bij de overheid en haar uitvoeringsorganisaties? Roeland Nagel spreekt je graag! Je kan hem bereiken via r.nagel@bisnez.com.