Transitie naar electief basiscentrum

Spijkenisse Medisch Centrum
Ziekenhuis in financieel zwaar weer

Na het faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis hielden twee andere ziekenhuizen het doorgestarte Spijkenisse Medisch Centrum financieel overeind. Medio 2015 stevende het SMC opnieuw af op een faillissement. Bisnez werd gevraagd om in de rol van eindverantwoordelijk bestuurder een ingrijpende reorganisatie door te voeren om een duurzaam gezonde organisatie te bewerkstelligen. Dit had consequenties voor alle processen in het ziekenhuis en alle betrokken medewerkers.

“In een zeer kort tijdsbestek is met behulp van Bisnez een grote turn-around gerealiseerd, waardoor het Spijkenisse Medisch Centrum nu een financieel gezond ziekenhuis is”

Peter Langenbach, Voorzitter Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis

Terug naar de basis

De organisatiecontext kenmerkte zich door grote onzekerheid over de toekomst, afnemend vertrouwen van patiënten en zorgen over de patiëntveiligheid. Er moest dus snel gehandeld worden. Op basis van een business case zijn twee sporen uitgezet:

  • Verbeteren van de patiëntveiligheid, efficiëntie van spreekuren, betere afstemming OK-planning en verpleegafdeling
  • Personele reductie, outsourcing van diensten en stopzetten van activiteiten (bij stafafdelingen)

Het Spijkenisse Medisch Centrum is ontstaan na het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in 2013. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis werd door drie andere ziekenhuizen, namelijk het Maasstad, Ikazia en het Van Weel Bethesda, overgenomen. Het nieuwe ziekenhuis kreeg de naam Spijkenisse Medisch Centrum.

Herstel naar een gezonde bedrijfsvoering

In samenwerking met de bestuurders van de twee andere ziekenhuizen heeft Bisnez de reorganisatie doorgevoerd, onder zeer hoge tijdsdruk (6 maanden). De aanpak bestond uit enerzijds oog houden voor het primair proces, de patiëntenzorg, en anderzijds snel (moeilijke) besluiten nemen en conflicten niet uit de weg gaan. Zo zijn de doelstellingen van de veranderaanpak behaald:

  • De patiënt is leidend gemaakt bij de inrichting van het primair proces
  • Er staat een financieel gezond centrum voor planbare, laagcomplexe zorg met een regionale functie
  • De beoogde kostenreductie van 30% is gerealiseerd, met behoud van effectiviteit van de organisatie
  • De transitie vond plaats met instemming van OR, VAR, Cliëntenraad en RvC

Meer weten?

Wil je meer informatie over financieel gezonde ziekenhuizen? Judith Ophoff spreekt je graag! Je kan haar bereiken via j.ophoff@bisnez.com