Toekomstbestendige bedrijfsvoering

Gemeente Den Haag
Bedrijfsvoering kan en moet meer waarde toevoegen

Burgers en ondernemers verwachten van de gemeente dat ze snel en adequaat antwoord krijgen op een grote diversiteit aan vragen. Dit kan gaan over hun zorgbehoefte, een bepaalde vergunning, het economisch beleid, de energietransitie, etc. En de gemeente zelf wil op al haar beleidsterreinen de juiste afweging kunnen maken en bovenal de gestelde doelen realiseren.

Om het stadsbestuur en het management van de gemeente hiertoe in staat te stellen, speelt de bedrijfsvoeringsfunctie een cruciale rol. Deze zorgt immers voor het juiste inzicht, legt de benodigde verbanden en wijst op eventuele risico’s. De gemeente Den Haag is daarom een verbeterprogramma gestart om de bedrijfsvoeringsfunctie adaptief en toekomstbestendig te maken, zodat de bedrijfsvoering toegevoegde waarde levert voor het primaire proces van de stad. Adviseurs van Bisnez maakten onderdeel uit van een multidisciplinair programmateam om deze verandering te realiseren. Daarin vervulden zij o.a. de rollen van programmamanager en kwartiermaker.

“Ik heb continu gezien dat door mijn eigen mensen én door Bisnez aan hetzelfde doel werd gewerkt. Samen, passie en doorzetten zijn hierin kernwoorden gebleken”

Trudy Loeffen, vml. directeur P&O gemeente Den Haag

Samen naar een professionele bedrijfsvoering

Het programma onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Bisnez en gemeente Den Haag, heeft geleid tot:

  • Brede kwalitatieve versterking van de bedrijfsvoering voor zowel medewerkers, management als stadsbestuur.
  • Verbinding binnen bedrijfsvoering gerealiseerd gericht op integraal werken en adequate beslisondersteuning
  • Een ‘goedkopere’ bedrijfsvoeringsfunctie passend bij de omvang van de gemeente

Cruciaal in de aanpak was het ‘mixed-team’ van ambtenaren en externe adviseurs die niet voor hun eigen resultaat gingen, maar voor dat wat het beste voor Den Haag is. Dit leidde tot focus en snelheid, maar bovenal tot commitment van de stakeholders binnen de gemeente voor deze verandering.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de aanpak om tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering te komen? Vincent van Doorn spreekt je graag! Je kan hem bereiken via v.van.doorn@bisnez.com.