Structurele resultaatverbetering

EUR | Erasmus Universiteit Rotterdam
Grote opgaven voor Nederlandse universiteiten

Wijzigingen van het bekostigingsmodel, groeiende studentenaantallen en druk op tijd en budget voor onderzoek dwingen universiteiten om strategische keuzes te maken. Daarnaast worden universiteiten geacht om de werkdruk van het wetenschappelijk personeel te verlagen. Erasmus Universiteit Rotterdam vroeg aan Bisnez om hen te ondersteunen bij het vinden van mogelijkheden om de toekomstrobuustheid te vergroten.

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is vernoemd naar de Rotterdamse humanist Desiderius Erasmus. De EUR is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. De universiteit bestaat in de huidige vorm sinds 1973 en telt ruim 30.000 studenten. In totaal kent de EUR acht faculteiten, waaronder het universitair medisch centrum Erasmus MC en de Rotterdam School of Management.

Gezamenlijke scenario-analyse

In een multidisciplinair team werden in samenwerking tussen de EUR en Bisnez diverse ideeën opgehaald en uitgewerkt naar scenario’s. De scenario’s richtten zich op het verhogen van inkomsten en efficiënter uitvoeren van taken op korte en middellange termijn. Uniek in de aanpak was de faculteit overstijgende benadering. Hierdoor ontstonden kennisdeling en werden strategische kansen ontdekt.

Focus en waarde

In korte tijd werd een selectie van voorkeursscenario’s, passend bij de opgave en strategie van de universiteit, opgeleverd. Dit stelde het College van Bestuur en decanen in staat om keuzes te maken en de realisatie en verankering van de scenario’s in gang te zetten. Door ook duidelijk te kiezen welke zaken de universiteit niet meer gaat doen, kwam ruimte vrij om te focussen op de initiatieven die echt van toegevoegde waarde zijn voor de uitvoering van de strategie van de EUR. De keuze voor een mix tussen snel te realiseren maatregelen en meer structurele aanpassingen maakt dat gedurende het verandertraject de energie om de doelen te realiseren behouden blijft.

Door deze strategische keuzes ontstaat voor de Erasmus Universiteit Rotterdam op korte termijn én structureel ruimte om te blijven innoveren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de aanpak om tot strategische resultaatverbetering te komen? Vincent van Doorn spreekt je graag! Je kan hem bereiken via v.van.doorn@bisnez.com.