Optimaliseren capaciteitsmanagement

Politie | Eenheid Noord Nederland
Programma Noorderlicht

Voor de Politie Eenheid Noord Nederland (Friesland, Drenthe en Groningen) is sprake van een alsmaar toenemende druk op inzet van politie. Tegelijkertijd hebben zij te kampen met een afnemende bezetting door vergrijzing, budgetdruk en krapte op de arbeidsmarkt. Een herkenbare situatie. Om beter in staat te zijn om de beschikbare capaciteit doelmatig in te zetten en meer voorspelbaarheid te brengen in de inzetbare capaciteit op korte en middellange termijn, is een programma gestart onder de naam Noorderlicht.

Een belangrijk aspect daarbij was om ook op bestuursniveau (burgemeesters, justitie en politie) goed onderbouwde inzichten te geven bij het stellen van prioriteiten en het nemen van besluiten. Bisnez heeft in nauwe samenwerking met Vintura Consultancy en uiteraard de Politie Eenheid Noord Nederland de methodiek en werkwijze voor capaciteitsmanagement bedacht en geïmplementeerd.

De Regionale Eenheid Noord-Nederland is een van de tien regionale eenheden van de Nationale Politie. De Regionale Eenheid Noord-Nederland is in 2012 ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige regiokorpsen Friesland, Groningen en Drenthe. De eenheid kent in totaal 16 basisteams. De hoofdlocatie van de Regionale Eenheid Noord-Nederland is gevestigd in Groningen.

Bisnez heeft in nauwe samenwerking met Vintura Consultancy en medewerkers van de Politie Eenheid Noord Nederland de methodiek en werkwijze voor capaciteitsmanagement bedacht en geïmplementeerd. De heeft geresulteerd in:

  • Een verandering van ad hoc inzet met een korte termijnperspectief naar (middel-)lang termijn strategisch tactisch capaciteitsmanagement. Hierdoor is meer rust en overzicht ontstaan bij de inzetbaarheid van de politiecapaciteit bijvoorbeeld bij piekbelastingen (TT Assen, voetbalwedstrijden, AZC Ter Apel)
  • Door gebruik te maken van tooling is het prognosticeren van inzet van capaciteit op middellange en lange termijn inzichtelijk gemaakt.
  • Alle zestien basisteams van de Politie Eenheid Noord Nederland hebben de beschikking over gespecialiseerde medewerkers die het management ondersteunen bij het inzetten en prognosticeren.
  • Er is instrumentarium ontwikkeld om de kwaliteit en de effectiviteit van het capaciteitsmanagementproces te toetsen en te verbeteren.

Inmiddels gebruiken alle basisteams binnen de drie regio’s van de Politie Eenheid Noord Nederland de nieuwe methodiek en tooling voor capaciteitsmanagement met succes. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau is capaciteitsmanagement een waardevol hulpmiddel gebleken dat oplossingen biedt bij de inzet van agenten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over aanpak om capaciteitsmanagement binnen organisaties verder te professionaliseren? Jaap Paardekooper spreekt je graag! Je kan hem bereiken via j.paardekooper@bisnez.com.