Procesontwerp 'Werken in Natura-2000 gebied'

Stedin
Stikstof, een ongrijpbaar en toch veelbesproken onderwerp

Een onderwerp wat ook de energiesector raakt. Een sector die een enorme opgave kent met betrekking tot de energietransitie. Voor de energietransitie moet er in korte tijd veel werk verricht worden, werk dat met verschillend materieel wordt uitgevoerd dat in sommige gevallen zorgt voor stikstof depositie.

Stedin is een regionale Nederlandse netbeheerder die voornamelijk in de Randstad opereert. Het is een overheidsorganisatie, met als aandeelhouders Nederlandse gemeenten. Stedin is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten. Stedin heeft in totaal bijna 4 miljoen aansluitingen. Behalve drie van de vier grote steden Den Haag, Utrecht en Rotterdam valt ook de Rotterdamse Haven onder het gebied van de netbeheerder.

De uitdaging

Bij het wegvallen van de bouwvrijstelling kreeg Stedin te maken met de Stikstofwet. Stedin viel onder de zogenoemde bouwvrijstelling die onderdeel was van de Wet natuurbescherming. Toen de bouwvrijstelling verviel, betekende dit dat alle projecten van Stedin die mogelijk stikstofdepositie hadden in Natura 2000, een aparte vergunning nodig hadden. Vergunningen met een langdurig en complex aanvraagtraject, waarvoor Stedin nog geen proces had ingeregeld.

Wet natuurbescherming bevat regels om dieren en planten in Nederland te beschermen. Door de bouwvrijstelling kon een project worden voortgezet zonder dat er een vergunning aangevraagd moest worden voor de stikstofuitstoot van bepaalde bouwactiviteiten. Tot 2 november 2022, het moment dat het Europese Hof bepaalde dat de bouwvrijstelling tegenstrijdig was met het Europese natuurbescherming recht en de bouwvrijstelling per direct verviel.

De Zakelijk Projectenketen van Stedin werkt in drie regio’s dagelijks aan projecten om het energienetwerk betrouwbaar te houden en te voldoen aan de groeiende vraag. Door het vervallen van de bouwvrijstelling hebben sommige projecten een extra vergunning nodig. Maar welke projecten liggen in de buurt van Natura 2000? Wanneer vraag je een vergunning aan? En hoe doe je dit voor zoveel projecten in een bedrijf dat niet stil kan staan?

Aanpak en resultaat

Bisnez heeft geholpen met het opzetten van een proces om de stikstofdepositie vast te stellen voor zowel net- als klantgedreven aanvragen. Door gebruik te maken van bestaande processen en bestaande IT-hulpmiddelen was het mogelijk om in vier maanden een proces op te tekenen en de juiste aansluiting te vinden op de huidige systemen.

Hierdoor was het mogelijk te zien wanneer projecten te dicht rond Natura 2000 lagen en een vergunning nodig hadden. Dit op een manier dat minimale impact geeft op de werkwijze van de organisatie. Ook gaf het nieuwe proces mogelijkheden om de synergie op te zoeken met de collega’s van de Waterbedrijven (waar al vergaande samenwerkingen bestaan) en kon kennis worden gedeeld met andere organisaties in de energiesector.

Meer weten?

Wil je meer informatie over procesinrichting en -ontwerp? Lisette Harrewijn spreekt je graag! Je kan haar bereiken via l.harrewijn@bisnez.com.