Optimaliseren en aansturen van IT-development

Havenbedrijf Rotterdam / Port of Rotterdam
Digitale transformatie als drijvende kracht

Digitale transformatie is leidend in vele organisaties. Het gaat hier om het ontwikkelen van nieuwe proposities en mogelijkheden, maar evengoed om het meenemen van de bestaande organisatie in deze ontwikkelingen. Ook voor het Havenbedrijf Rotterdam is digitalisering een speerpunt. Meerdere development teams werken aan het realiseren van de capaciteiten om digitale transformatie een succes te maken binnen het bedrijf.

Bisnez heeft een goed functionerende software delivery afdeling gerund en noodzakelijke veranderingen doorgevoerd. Bisnez is een steunpilaar gebleken, zowel in de operatie als in de verandering.”

Michiel van der Meer, Development lead Scheepvaart

Continu verbeteren als team

Het development team Scheepvaart (+/- 35 fte) ondersteunt de IT-applicaties en verdere digitalisering voor de Divisie Havenmeester. De divisie werkt aan nieuwe en digitale manieren om het scheepvaartverkeer in de haven veiliger, vlotter en duurzamer te maken.

Om de divisie te blijven ondersteunen in haar digitale behoefte is het belangrijk om het team mee te laten veranderen. Voor een periode van 1,5 jaar heeft een interim manager van Bisnez de operationele aansturing van het team overgenomen. Een aanpassing van het team was erop gericht door te kunnen gaan met de juiste mensen in de juiste rollen met de juiste verantwoordelijkheid.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam) is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Voorspelbaar en zelforganiserend

Gedurende deze verandering is het team gestuurd en begeleid in een proces van continu verbetering. Dit heeft onder andere geleid tot:

  • Inzicht in prestaties van het team en voorspelbaarheid van kosten en waarde voor projecten
  • Een stijgende (Agile) betrouwbaarheid van het team
  • Zelforganiserende en multidisciplinaire teams
  • Hogere kwaliteit door gerichte inzet en uitbreiding van IT-specialismes
    (bijv. Agile coaching, testautomatisering en DevOps)
  • Een effectievere samenwerking met de divisie Havenmeester door hen meer bij het ontwikkelproces te betrekken.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de aanpak om IT-development te optimaliseren en aan te sturen? Roel Steemers spreekt je graag! Je kan hem bereiken via r.steemers@bisnez.com.