Krachten bundelen voor toekomstbestendige zorg

Zorggroep Apeldoorn, Atlant, KleinGeluk en Nusantara

Aanleiding en uitdagingen

Door het groeiende tekort aan verpleegkundigen werd het voor Zorggroep Apeldoorn, Atlant, KleinGeluk en Nusantara steeds moeilijker om de roosters voor avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg) gevuld te krijgen. Daarom besloten deze organisaties te onderzoeken hoe ze de ANW-zorg efficiënter en toekomstgerichter konden organiseren. De belangrijkste vraag was hoe een regionale samenwerking eruit zou kunnen zien en wat de voordelen daarvan zouden zijn.

Onderzoek en pilotfase

Bisnez voerde een grondig onderzoek uit, waarbij interviews met verpleegkundigen en leidinggevenden inzicht gaven in de huidige situatie. Er werd gekeken naar meldingen tijdens ANW-uren en vergelijkbare samenwerkingen elders in het land. Het onderzoek toonde aan dat de grootste uitdagingen lagen in de continuïteit en kwaliteit van zorg, en in het vinden van een leidende werkwijze voor de samenwerking.

Tijdens een pilotfase werden de haalbaarheid en de voordelen van een regionaal samenwerkingsmodel getest. Twee weken lang leverden verpleegkundigen in tweetallen ANW-zorg voor locaties van alle vier de organisaties. De resultaten waren positief, met enthousiaste reacties van de betrokken verpleegkundigen die de samenwerking als leerzaam en inspirerend ervaarden.

De vier zorgorganisaties Zorggroep Apeldoorn, Atlant, KleinGeluk en Nusantara vormen samen een krachtig en veelzijdig zorgnetwerk in de regio Apeldoorn. Ze bieden allerlei diensten aan om in de verschillende zorgbehoeften van de gemeenschap te voorzien. Dit varieert van intensieve verpleeghuiszorg voor ouderen tot gespecialiseerde zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ook bieden zij ondersteuning aan huis zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Met meer dan 2.000 medewerkers en zorg voor ruim 3.500 cliënten zijn deze organisaties onmisbaar in de regio Apeldoorn.

Implementatie van de samenwerking

Na de succesvolle pilotfase werd besloten het samenwerkingsmodel verder uit te breiden en te verfijnen. In dit model zijn verpleegkundigen van alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd in een gezamenlijk verpleegkundig team waardoor de zorg nu gezamenlijk wordt georganiseerd. Deze aanpak zorgt voor een efficiënter gebruik van middelen, behoudt de kwaliteit van zorg en vergroot de zelfstandigheid van de verpleegkundigen.

Vooruitblik

De samenwerking heeft niet alleen geleid tot een efficiëntere organisatie van de zorg in de regio, maar heeft ook een sterke basis gelegd voor toekomstige regionale samenwerkingen.
Esther Boer (Directeur Behandeling bij Zorggroep Apeldoorn), geeft aan dat deze aanpak de potentie heeft voor meer toekomstige regionale samenwerkingen: ‘’door onze krachten te bundelen, kunnen we de continuïteit van zorg – ook buiten kantooruren – garanderen, onze middelen efficiënter inzetten en betere uitkomsten voor onze cliënten en zorgprofessionals realiseren”.


In het nieuws: Vier zorgorganisaties in regio Apeldoorn werken samen in avond, nacht en weekend | Apeldoorn | destentor.nl

Evelien van Leeuwen

 

Wil je meer informatie over efficiëntere samenwerking in de zorg? Evelien van Leeuwen spreekt je graag! Je kan haar bereiken via e.van.leeuwen@bisnez.com.