Evaluatie van de IT-governance

TU/e | Eindhoven University of Technology
i-Governance: besturen en beheersen van het i-Portfolio

Een aantal jaar geleden is binnen de TU Eindhoven (TU/e) een i-governancestructuur ingericht, waarmee het proces van prioriteren en beheren van IV-vernieuwingsprojecten is gecentraliseerd. Vertegenwoordigers vanuit zowel de business als ICT stellen gezamenlijk een jaarlijks projectportfolio vast voor projecten met een i-component, bewaken de voortgang en sturen desgewenst bij.

Deze i-governancestructuur heeft haar waarde bewezen, maar de gewijzigde context en toegenomen dynamiek in zowel onderzoek, onderwijs als, daaraan ondersteunend, bedrijfsvoering en ICT vraagt om een andere inrichting. Bisnez is gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de huidige I-governance binnen de TU/e en waar mogelijk adviezen te formuleren om deze bij te stellen of aan te scherpen.

De TU/e is een technische universiteit in Eindhoven. Het motto van de universiteit is: Mens agitat molem (‘De geest beweegt de massa’). De universiteit is gesticht op 15 juni 1956. Met meer dan 10000 studenten, 250 hoogleraren, 600 promovendi, 200 postdocs en ruim 2000 overige werknemers, is de TU/e één van de meest toonaangevende technische universiteiten van Nederland.

Combinatie van draagvlak en theoretische onderbouwing

Aandachtspunten in het huidige model zijn onder andere onvoldoende verbinding met de staande organisatie en onduidelijkheid ten aanzien van mandaat. In deze context is gekozen voor een aanpak waarin het creëren van draagvlak een belangrijke positie innam. Alle betrokkenen, waaronder decanen, directeuren, informatiemanagers en architecten, zijn in het kader van de evaluatie geïnterviewd.

Als theoretische basis voor ons advies hebben we gebruik gemaakt van een aantal best practices voor project-portfoliomanagement.

De adviseurs van Bisnez hebben de TUe op basis van inhoudelijke expertise en met oog voor draagvlak geholpen met het neerzetten van een toekomstvaste i-governancestructuur.

Dennis Raijmakers, Director Information Management TU/e

Balans tussen centrale sturing en lokale vrijheid

De geadviseerde i-governancestructuur kent een balans tussen centrale sturing en lokale vrijheid. Het voorgestelde model doet recht aan de verschillende behoeften, waarbij domeinen (onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering) binnen de afgesproken kaders en architectuur vrijheid hebben om hun ICT vorm te geven. Het team informatiemanagement, bestaande uit CIO, informatiemanagers en architecten, voert de regie op het i-portfoliomanagement proces.

Meer weten?

Wil je meer informatie over governance vraagstukken? Onno Ghijsen Cohen spreekt je graag! Je kan hem bereiken via o.ghijsencohen@bisnez.com.