Bouwen aan een moderne IT-organisatie

Openbaar Ministerie
Uitdaging om te veranderen

Het Openbaar Ministerie (OM) weet zich gesteld voor de uitdaging om het verouderde en versnipperde IT-landschap te transformeren naar een toekomstbestendige IT-organisatie die een stabiele en voorspelbare ICT-service biedt en aansluit op de ketenpartners in de strafrechtketen. Gecombineerd met een meerjarige financiële taakstelling en gefragmenteerde processen in de strafrechtketen is dit een uitdaging van formaat. De IT-afdeling is daarom een grootschalig transitieprogramma gestart. Bisnez is gevraagd te adviseren bij de herinrichting van de IT-afdeling en deze verandering vervolgens in samenwerking met het management daadwerkelijk te realiseren.

“Een grootschalige reorganisatie zoals deze vraagt veel van een afdeling en haar medewerkers. Het is een complex en langdurig proces, maar je ziet inmiddels de eerste effecten en resultaten. Dit geeft vertrouwen in de toekomst.”

Wim Nieuwenhuis, Management Consultant Bisnez

Processen als uitgangspunt

De kernprocessen zijn geoptimaliseerd en waar mogelijk vereenvoudigd. Leidend hierbij was de ambitie om een flexibele regieorganisatie te zijn, inhoudelijk gestoeld op enkele best-practices en IT-standaarden. Met deze processen als uitgangspunt zijn nieuwe afdelingen en teams ingericht. Waar mogelijk zijn de proces- en lijnverantwoordelijkheid in één hand gebracht.

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. Op tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, jaarlijks enkele honderdduizenden zaken.

Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude en worden alle beroepen tegen verkeersboetes door het parket Centrale Verwerking OM beoordeeld.

Klaar voor de toekomst

Een transitie (incl. personele reorganisatie) is een ingrijpende keuze voor de organisatie. Het organisatiebelang was echter dusdanig groot dat deze beslissing onvermijdelijk was. Met oog voor belangen en competenties van de medewerkers is de transitie doorgevoerd. De OM-organisatie begint hier nu de eerste vruchten van te plukken:

  • Door geoptimaliseerde processen zijn de voorraden incidenten en problems gehalveerd
  • De nieuwe governance zorgt voor betere onderlinge afstemming en communicatie met de OM-onderdelen in het land (minder escalatie)
  • De organisatie is financieel stabiel

 

De afbeelding gebruikt bij deze casus is het Gerechtsgebouw in Breda (Rijksvastgoedbedrijf). Beeld: Erik Jansen

 

Meer weten?

Wil je meer informatie over een toekomstbestendige organisatie? Wim Nieuwenhuis spreekt je graag! Je kan hem bereiken via w.nieuwenhuis@bisnez.com.