Werken die dementienetwerken wel?

Praktische aanbevelingen voor effectieve samenwerking in regionale dementienetwerken
Joost Agterdenbos
Projectmanager

Bij dementie zijn er veel verschillende vormen van zorg en ondersteuning nodig, aangezien de wensen en behoeften persoonlijk zijn en daarnaast veranderen gedurende het ziekteverloop. Waar de één in het begin bijvoorbeeld vooral behoefte heeft aan huishoudelijke ondersteuning, is dagbesteding in een later stadium wellicht wenselijk. Een nieuwe woonplaats bij een VVT organisatie kan weer een vervolgstap zijn. Samenwerking tussen verschillende partijen is van belang om deze zorg en ondersteuning goed te organiseren. In veel regio’s is deze samenwerking georganiseerd is in dementienetwerken. In Nederland zijn er in totaal ongeveer 60 van deze regionale dementienetwerken. De grootte van deze netwerken varieert tussen de 5 en 52 partijen. Ondanks het bestaan van deze regionale dementienetwerken, blijft het organiseren van passende zorg in de praktijk lastig. Dit komt door het feit dat er een complex veld is met onduidelijke governance. Dit roept logischerwijs de vraag op: werken die netwerk dan wel?

Joost Agterdenbos schreef bij Bisnez zijn afstudeerscriptie getiteld ‘Regionale dementienetwerken: effectief georganiseerde zorg door verandering in network governance’. Dit was een vervolgonderzoek op Onderzoek Doolhof Dementie – Bisnez. Hij onderzocht welke governance er volgens betrokken actoren nodig is om de vanuit regionale dementienetwerken georganiseerde zorg effectief te kunnen organiseren. Dit deed hij aan de hand van kwalitatief onderzoek.

Er werden 13 interviews afgenomen met netwerkcoördinatoren. Vervolgens gingen verschillende leden van het netwerk, onder andere netwerkcoördinatoren en deelnemers vanuit de verschillende VVT organisaties en het ziekenhuis, in 2 focusgroepen met elkaar in gesprek over de effectiviteit van deze netwerken.

Uit dit onderzoek kwamen een vijftal praktische aanbevelingen: voeg netwerken en overleggen samen, laat casemanagers onafhankelijk werken, zorg dat belangrijke actoren participeren in het netwerk, formuleer meetbare en abstracte doelen en vier successen. Netwerkcoördinatoren geven aan dat implementatie van deze aanbevelingen kan zorgen dat de vanuit regionale dementienetwerken georganiseerde zorg effectiever georganiseerd kan worden.

Samen met collega Evelien van Leeuwen schreef hij op basis van zijn scriptie een voor een breder publiek toegankelijk artikel, dat gepubliceerd is in Dementievisie. Hierin worden de eerdergenoemde praktische aanbevelingen verder uitgewerkt. Het artikel is te vinden via de volgende link: Werken die dementienetwerken wel? | DementieVisie (springer.com).

Joost Agterdenbos
Projectmanager