Wat geef jij bloot met je lichaamstaal?

Een inspirerend eerste Bisnez Atelier van 2023

Evelien van Leeuwen Evelien van Leeuwen
Management Consultant

Veel onderzoeken tonen aan dat de boodschap die wij communiceren voor het overgrote deel niet door woorden, maar door non-verbale communicatie wordt bepaald. Hierbij kan je denken aan stemgebruik maar ook allerlei signalen die je met je lichaam afgeeft tijdens het praten. Hoe dit werkt hebben wij met onze collega’s mogen ervaren tijdens een training van Denise Déchamps, oprichter van de Body Language Academy.

Als consultants hebben we veel contact met verschillende mensen en om de juiste connectie te kunnen maken met de mensen binnen de organisatie, werkzaam in verschillende functies en teams, is het van belang om je bewust te zijn over je voorkomen en hoe je over komt op de ander.

Spreken we dezelfde taal?
De handdruk is weer terug van weggeweest. Nu we weer vaker op kantoor komen is de handdruk die we met iemand uitwisselen vaak de start van een nieuwe kennismaking.
Een handdruk kan veel vertellen over de mate van dominantie van iemand en geeft dus onbewust signalen af over de machtsverhouding die tijdens het gesprek of de samenwerking zal ontstaan. Veel van de signalen die bij een handdruk worden afgegeven worden onbewust geregistreerd. Door je er bewust van te zijn kan je er actief een andere wending aan geven.

Mensen die een stevige handdruk geven of de eigen hand te draaien om bovenop te liggen komen dominanter over dan mensen die een slappe handdruk hebben. Als ontvanger van een stevige handdruk kun je je onbewust in de onderdanige positie laten sturen. Als je hier bewust van bent kun je er ook bewust voor kiezen om kracht bij te zetten als dat wenselijk is in de gegeven situatie.

Begrijpen hoe je eigen lichaamstaal overkomt
De handdruk is een van de momenten die de eerste indruk zullen vormen. Ook tijdens het verdere gesprek kan je bewust gebruik maken van je lichaamstaal om bijvoorbeeld zelfverzekerd over te komen, om je boodschap kracht bij te zetten of om ruimte te geven aan de ander. We verkenden onze basishouding, namelijk de houding waarin we het liefst zitten of staan als we ontspannen zijn. Waar de een het liefst zijn handen in elkaar geslagen heeft, slaat de ander ze liever over elkaar heen. Bewust zijn van je eigen basishouding, of die van een ander, kan helpen om in een situatie waarin je ongemak ervaart terug te gaan naar een ontspannen houding.

Voor die basishouding is het handig als je de ander al langere tijd hebt kunnen observeren. Als iemand met zijn handen over elkaar zit hoeft dat dus niet een gesloten houding te betekenen. Daarnaast leerden we over het gebruik van de handen en vingers om nadruk te leggen op bepaalde momenten in je verhaal. Bijvoorbeeld door drie vingers de lucht in te steken om de luisteraar op te laten letten tijdens een driedelige opsomming. Het brein vertelt ons dan om extra aandachtig te luisteren.

De taal van de ander herkennen
Naast de woorden van je gesprekspartner kun je op verschillende signalen letten om de ander te begrijpen. Tijdens de training werden wij ons bewuster van de variëteit aan signalen die vertellen hoe de ander zich voelt. Gebaren, houding en oogcontact, om maar enkele voorbeelden te noemen. Wat betekent het bijvoorbeeld als de ander in zijn of haar hals wrijft? Door dit soort signalen te herkennen bij je gesprekspartner kan je hier bewust op inspelen.

Kortom, hoe wij ons presenteren is minstens zo belangrijk voor onze boodschap dan de woorden die wij gebruiken. Door deze training is dit bewustzijn extra aangewakkerd en hebben we dit samen kunnen ervaren en uitproberen. De training werd afgesloten met een gezellig diner waarin we het geleerde direct konden uitproberen. Een leerzame en inspirerende middag!

null


Evelien van Leeuwen Evelien van Leeuwen
Management Consultant