Verhoogde complexiteit bij internationale projecten

Opdrachtgevers zijn zich vaak onbewust van de gevolgen van keuzes
Dirk van de Kerkhof
Projectmanager
Joep de Leeuw
Projectmanager

Vanuit de steeds internationaler wordende setting waarbinnen projecten zich afspelen ligt bij opdrachtgevers de taak zich voldoende bewust te zijn van de keuzes en bijbehorende risico’s van internationale projecten. Belangrijke keuzes zijn naar onze mening de keuze voor de projectmanager en de locatie ofwel de onsite/offsite samenwerkingsvorm.

Door deze keuzes vooraf te maken, kan de opdrachtgever een belangrijke stempel drukken op het projectsucces en dit resultaat positief beïnvloeden. Belangrijk daarbij is te beseffen dat de projectmanagerskeuze en keuze voor onsite dan wel offsite samenwerking geen sinecure is en zal moeten worden toegesneden op de context en karakteristieken van het project. De beslissing en gevolgen hiervan zullen tenslotte moeten worden geïntegreerd in de projectaanpak, het plan en de budgetvaststelling, teneinde de risico’s en complexiteit bij internationale projecten te beperken.

Het hele artikel is te lezen op Consultancy.nl zie Complexiteit internationale projecten

Dirk van de Kerkhof
Projectmanager
Joep de Leeuw
Projectmanager