Toezicht op maat

Een nieuwe aanpak voor grip op samenwerkingsrelaties van gemeenten

Stefan Zoeteweij
Management Consultant

Steeds meer taken verschuiven van de rijksoverheid naar de gemeenten. Met dat gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen, neemt ook het aantal organisaties waarmee ze samenwerken toe. Maar hoe weten gemeenten dat ze met de juiste en met betrouwbare organisaties samenwerken? En hebben ze goed in beeld welke risico’s zij hierbij lopen? Om grip te houden op de samenwerkingsrelaties, de samenwerking te stimuleren en tegelijkertijd afvinklijstjes te voorkomen, biedt een nieuwe, andere, gemeentelijke rolopvatting en bijbehorend governance-model uitkomst.

Dit artikel behandelt de relatie tussen gemeenten en organisaties waar mee ze samenwerken om hun maatschappelijke doelen te bereiken. In dit artikel wordt beschreven:

  1. met welk doel gemeenten met relaties samenwerken
  2. welke incidenten zich kunnen voordoen in deze samenwerking
  3. een voorstel voor een moderne, nieuwe gemeentelijke rolopvatting ten aanzien van de relaties
  4. het nieuwe governance-model zoals dit onlangs in Rotterdam in gebruik is genomen om beter grip te krijgen op de kwaliteit en continuïteit van de verschillende samenwerkingsrelaties.

Het hele artikel is hieronder te downloaden.


Stefan Zoeteweij
Management Consultant