Sturing op de WMO-keten

Hoe kunnen gemeentes meer grip krijgen?
Peter Noordam
Management Consultant

Gemeentes zijn al twee jaar op weg met de implementatie en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ze hebben flink wat ervaring met de invoering van de WMO regelgeving opgedaan en zijn druk doende om verbetermaatregelen door te voeren. Wat blijkt is dat gemeentes moeite hebben om de WMO-keten in de grip te krijgen. Zo zijn er gemeentes die halverwege het jaar aangeven dat het geld op is en zijn er aan de andere kant gemeentes die te maken hebben met onderuitputting van hun budget

Hoe zorgen gemeentes dat ze meer grip krijgen op hun financiële sturing? Welke varianten zien we in de praktijk? En wat kunnen gemeentes leren van de ervaringen van andere grote ketensturingsprojecten?

In het artikel dat is verschenen op Managementimpact en Consultancy.nl. presenteren Mark Telgenkamp en Peter Noordam 4 principes waarmee gemeentes een slag kunnen slaan in de verdere professionalisering in de WMO keten. Hiermee kan veel ellende bij burgers worden voorkomen.

 

Peter Noordam
Management Consultant