Strategische resultaatverbetering in financieel onzekere tijden

Webinar over keuzes maken in het publieke domein

We leven in financieel onzekere tijden en corona deelt nog eens extra klappen uit. Kun je het tij nog keren en een financieel fitte organisatie worden met behoud van kwaliteit? In het webinar Strategische resultaatsverbetering in financieel onzekere tijden’ gaan we hierop in en richten we ons specifiek op publieke organisaties.

Webinar Strategische resultaatsverbetering in financieel onzekere tijden

Keuzes maken in het publieke domein
Besparen op publieke middelen en tevens alternatieve inkomstenbronnen ontsluiten, dat is de grote uitdaging voor veel overheidsorganisaties om financieel gezond te blijven. Bovendien is de vraag hoe ze de effectiviteit van de reeds ondernomen activiteiten kunnen vergroten.

Op woensdag 10 maart van 16:00 – 17:30 uur praten we je hierover bij in dit webinar. We bespreken een aantal praktijkvoorbeelden over de mogelijkheden om het financiële resultaat van jouw organisatie duurzaam te verbeteren. Kernbegrippen hierbij zijn: koers bepalen en keuzes maken!

Wat gaan we doen?

We kijken vanuit drie invalshoeken naar de uitdagingen en mogelijke oplossingen:

  • Peter-Willem van Lindenberg, algemeen directeur van Bisnez, is CFO/concerncontroller geweest bij G4-gemeenten en het Rijk en geeft zijn toekomstvisie op financiële ontwikkelingen in het publieke domein.
  • Dirk de Groot, concerncontroller van de gemeente Breda, neemt ons mee in de complexe puzzel om tot een financieel stabiele situatie te komen en welke persoonlijke dilemma’s hierbij spelen.
  • Vincent van Doorn, adviseur bij Bisnez, vertelt aan de hand van enkele praktijkcasussen (o.a. Gemeente Den Haag, Erasmus Universiteit) hoe in onzekere tijden (strategische) keuzes gemaakt kunnen worden.

Aanmelden en doorsturen uitnodiging
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier. Graag ontvangen we je reactie uiterlijk 6 maart a.s..

Mocht je van mening zijn dat dit webinar interessant is voor iemand anders binnen je organisatie, stuur dit bericht dan gerust door.