Samenwerking in de zorg voor mensen met dementie

Kloof tussen beleid en praktijk
Evelien van Leeuwen Evelien van Leeuwen
Management Consultant

Bisnez voerde begin dit jaar een onderzoek uit naar samenwerking in de zorg voor mensen met dementie. Een belangrijk thema gezien het groeiende aantal mensen met dementie en teruglopende aantallen zorgprofessionals. Verschillende beleidsdocumenten benadrukken het belang van samenwerking over de grenzen van organisaties heen om met deze toenemende zorgvraag om te gaan.

Ondanks dit streven, wordt er in beleid en interviews geconcludeerd dat structurele samenwerking moeizaam verloopt. Wij onderzochten hoe ervaringen met regionale samenwerkingen zich verhouden tot uitgangspunten in dementie beleidsdocumenten. 39 interviews werden afgenomen met nationale, regionale en uitvoerende partijen. Daarnaast werd een beleidsanalyse gedaan naar de uitgangspunten in de vier belangrijkste dementie beleidsdocumenten. Uitkomsten laten zien dat ondanks de nadruk in beleidsdocumenten op meer samenwerking tussen organisaties, dit in de praktijk geregeld niet gerealiseerd wordt.

Deze moeizame samenwerking heeft verschillende oorzaken: een duidelijke governance en regie ontbreekt, financiering verloopt veelal op individuele basis in plaats van de financiering van collectieve activiteiten, en de samenwerking tussen formele zorgpartijen en informele zorgverleners verloopt moeizaam. Verder contrasteert beleid met de praktijk in aannames over de mate van zelfstandigheid van mensen met dementie, in aannames over de belangen van diverse partijen en in het medisch en sociaal perspectief op de omgang met mensen met dementie. Deze studie eindigt met aanbevelingen om de kloof tussen beleid en praktijk te overbruggen en grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren.

Nieuwsgierig naar de uitkomsten? Lees dan het wetenschappelijk artikel gepubliceerd in Beleid en Maatschappij. Geschreven door onze collega Evelien van Leeuwen samen met Jan-Luuk Hoff van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en Peter-Willem van Lindenberg, bestuurder van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Evelien van Leeuwen Evelien van Leeuwen
Management Consultant