Rondetafel Energiebranche

Financiële robuustheid in relatie tot de strategische duurzaamheidsopgave.

De maatschappij vraagt om antwoorden op de klimaatproblematiek. De klimaatdoelstellingen van Parijs staan als punt aan de horizon op ieders netvlies. De energiesector speelt bij de realisatie van de energietransitie een cruciale rol. Energieleveranciers en netbeheerders worden geconfronteerd met strategische uitdagingen, waarbij bestaande verdienmodellen veranderen en nieuwe ontwikkeld moeten worden. Dit binnen een context dat regelgeving vanuit de overheid aangescherpt wordt.

Deze maatschappelijke veranderingen vragen om  keuzes op de korte en langere termijn die verstrekkende financiële consequenties kunnen hebben. Centraal in de oplossingsrichting staat: hoe kan ik mijn organisatie financieel robuust maken om de opgave van morgen en overmorgen succesvol te realiseren? Dit vraagt strategische keuzes en hiermee samenhangende financiële consequenties.

Op woensdag 19 juni gingen managers uit de energiebranche hierover met elkaar in gesprek. Tijdens de door Bisnez georganiseerde rondetafel werden ideeën uitgewisseld en kennis gedeeld om zo geïnspireerd te raken door collega’s met een vergelijkbare uitdaging.

De avond werd georganiseerd door Bisnez collega’s Chris van der Palen, Joep de Leeuw en Vincent van Doorn.

Meer informatie? Download hieronder de paper ‘Snoeien om te kunnen groeien’, gericht op de energiesector.