Projectmanagement en vakmanschap

Ben Pronk
Directeur Operations

‘Denk niet te licht over de keuze voor een projectmanager en stel expliciet vast dat deze voor het specifieke project qua kennis en ervaring op het goede niveau zit. Maak daarbij gebruik van waarnemingen door objectieve instituten op dit vakgebied: AGMP, PMI en IPMA.

Slecht projectmanagement is ons inziens de belangrijkste reden voor het falen van projecten. Dit kan worden voorkomen door vooraf gedegen na te denken over het vakmanschap dat voor het project nodig is. Een intensieve samenwerking tussen een toegewijde opdrachtgever en de toepasbare kennis van een ervaren projectmanager maken dat veel van de meest dominante faalfactoren kunnen worden gereduceerd en de kans op projectsucces significant toeneemt.

Als het probleem is “slecht verlopende projecten” is de belangrijkste oplossing “goed projectmanagement” en niet meer toezicht. Voor goed projectmanagement is een onontbeerlijk element het aantoonbare vakmanschap van de projectmanager’

Dit is de conclusie van het artikel van Michiel Dijkman en Ben Pronk waarin ze ingaan op het belang van vakmanschap voor projectmanagers. Wilt u het hele artikel lezen? Dat kan via de onderstaande link.

Ben Pronk
Directeur Operations