Onderzoek datamanagement

Neem deel aan ons onderzoek

Het belang van kwalitatief goede data is bij iedereen bekend. Het is echter ook duidelijk dat het steeds lastiger wordt om te voldoen aan de steeds hoger wordende eisen die aan data worden gesteld. Dit roept bij veel organisaties de vraag op hoe zij het beste hun ambities op het gebied van data kunnen realiseren en wat zij kunnen leren van andere organisaties die hierin succesvol zijn.

Eens in de vijf jaar voert Bisnez een grootschalig onderzoek uit, om de ontwikkelingen op het gebied van datamanagement in de verschillende sectoren te kunnen volgen.

Benieuwd hoe uw organisatie zich verhoudt tot andere organisaties binnen en buiten de sector op het gebied van datamanagement? Doe dan nu mee met ons onderzoek en vul de online enquête in. Als deelnemer krijgt u toegang tot de resultaten van het onderzoek.

We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de informatie en wij delen geen informatie over individuele organisaties.

Het invullen van de online enquête kost ongeveer vijf minuten van uw tijd.
Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.