Innoveren m.b.v. blockchain technologie

Zet de eindgebruiker aan het roer!

Bedrijven moeten zich voortdurend en opnieuw uitvinden om relevant te blijven. Organisaties kunnen zich met blockchain onderscheiden door de laatste technologieën snel om te zetten naar een nieuw product, dienst of proces. Echter levert dit nog te vaak een teleurstellend resultaat; producten hebben minimaal toegevoegde waarde of de processen zouden ook prima hebben gewerkt zonder de nieuwste ‘state-of-the-art’ technologie.

De bestaande context belemmert

Het probleem blijkt vaak de bestaande context, waar de nieuwe technologie in wordt geforceerd. Om disruptieve innovaties te laten slagen zullen we de bekende wereld echter los moeten laten en de  ontwikkeling starten vanuit een onbeschreven blad , waarbij de mens als eindgebruiker centraal staat en niet de technologie.  Alleen zo kunnen we iets neerzetten dat ook daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft.

Neem de Blockchain; een fenomeen waar iedereen vol op inzet. Terug te zien in honderden pilots, meestal met een frustrerende afloop; aan het eind van het traject kan men zich nog steeds afvragen welk probleem er nu precies wordt opgelost en of hetzelfde niet bereikt had kunnen worden met een bestaande en bewezen technologie.

Blockchain wordt op het moment gedreven vanuit ‘technology push’, waarbij producten hun weg vinden naar de markt, voortgedreven door R&D. Men neemt daarbij een bestaand proces en vervangt de onderliggende technologie door blockchain. Men doet hierbij kennis op van de nieuwe technologie maar het voegt  weinig toe aan het succes van de organisatie. Dat het meerwaarde gaat bieden voor de eindgebruiker is dus essentieel.

Een innovatie hoeft zeker niet complex te zijn, maar het moet ons leven op z’n minst een stukje aangenamer maken. Iets simpels als Tikkie bespaart ons bijvoorbeeld al het verrichten van een aantal omslachtige handelingen.  Welke technologie daarachter zit is uiteindelijk van ondergeschikt belang.

Dit zou ook moeten gelden voor Blockchain.

Hoe starten met blockchain

De blockchain technologie biedt een infrastructuur waarbinnen we de juiste toepassingen nog moeten ontdekken. Toepassingsgebieden die we alleen zullen vinden als we ons tijdens de ontwikkeling gaan richten op de eindgebruiker. Dit helpt ons om specifieke behoeftes te bepalen en daar een passende oplossing voor te bedenken. Alleen zo kan een push worden omgezet naar een ‘pull’ door de technologie écht toe te passen.

Productontwikkeling moet daarom vanuit gebruikersperspectief aangevlogen worden. Methodes als Design Thinking en Human Centered Design zijn voorbeelden van gebruikers en mensgerichte benaderingen en hebben de volgende elementen daarin verwerkt:

 • Begrijpen:
  Innovatie hoort aangevlogen te worden met de mens in gedachte, en de wereld moet daarom worden bekeken vanuit de ogen van de eindgebruiker. Alleen zo kunnen we echt vaststellen waar zijn/haar behoeftes en pijnpunten liggen.
 • Observeren:
  Om je te kunnen inleven in de gebruiker moeten we zijn of haar omgeving bestuderen. Waar loopt hij of zij tegenaan en hoe gaat deze persoon daarmee om? Wat ervaart deze persoon? Door de context nauwlettend te observeren kunnen deze inzichten worden opgedaan.
 • Co-creëren:
  Innoveren doe je samen met je eindgebruiker. Co-creatie biedt de mogelijkheid om oplossingen volledig in te richten naar de gebruikersbehoefte. Dit begint al bij het allereerste moment, waarbij probleemstellingen en bevindingen worden getoetst, tot en met het laatste moment, waar met gebruikstesten de details volledig kunnen worden afgestemd.
 • Itereren:
  Innovatie is een iteratief proces, waarbij je continue schakelt tussen begrijpen, ontwikkelen en het toetsen van ideeën. Een proces van opties genereren en keuzes maken. Falen maakt dat we soms stappen terug moeten doen. Tegelijkertijd leidt dit tot de nodige inzichten om het beoogde doel te bereiken. Werken aan de oplossing helpt ons namelijk het probleem beter te begrijpen en andersom.

Voor Blockchain moeten we ons realiseren dat de technologie nog in de kinderschoenen staat. Of het echt zo veelbelovend is als men soms beweert, moeten we nog gaan ondervinden.

Experimenteer en leer

Experimenteren om de kennis op te doen is prima, maar verlies daarbij de eindgebruiker niet uit het oog. De behoefte van de eindgebruiker blijft leidend bij innovatie inspanningen en staat volkomen los van de keuze voor technologie. Dit geldt zowel voor het uitvoeren van pilots als het vormen van een innovatie visie voor de lange termijn. De gebruikersbehoefte bepaalt wat technologie zou moeten kunnen. Staar je dus niet volledig blind op het laten slagen van één enkele technologie, maar accepteer dat meerdere middelen hetzelfde doel kunnen dienen. De eindgebruiker moet je stip aan de horizon blijven, waar je iteratief met korte termijn inspanningen naartoe werkt. Dit stelt je in staat om verandering met vertrouwen tegemoet te zien.

Dit artikel is verschenen op Managementsite.