Herstel van vertrouwen in de publieke uitvoering

Webinar met o.a. Diana Starmans (SVB) en Peter Arnoldus (Raad voor de Rechtspraak)

Mede door het grondige werk van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (Ongekend Onrecht, POK) heeft het vertrouwen in Publieke Instituties een flinke knauw gekregen. Ook de hieraan te linken onderzoeken en rapporten ‘Klem tussen Beleid en Balie’ van de TUC en ‘Werken aan Uitvoering‘ maken duidelijk dat er stappen te zetten zijn om vertrouwen te herstellen en als organisatie toekomstvast te opereren.

In dit kosteloze webinar benaderen we dit thema vanuit drie invalshoeken.

  1. Peter Arnoldus is bestuurder van de Raad voor de Rechtspraak en geeft ons een unieke inkijk in de impact op zijn organisatie en welke acties zijn gestart om te werken aan hersteld vertrouwen.
  2. Voor overheidsorganisatie van het jaar, de SVB (Sociale Verzekeringsbank), is een goed werkende driehoek van Politiek, Beleid en Uitvoering cruciaal om te komen tot betrouwbare en toekomstvaste Publieke Dienstverlening. Bestuurder Diana Starmans vertelt wat de SVB doet om de burger niet klem te laten zitten tussen Beleid en Balie.
  3. Tenslotte bediscussiëren we met elkaar welke stappen te zetten zijn voor Publieke Instituties om vertrouwen te herstellen en toekomstvast te opereren.

Wil je aanwezig zijn?

Donderdag 1 juli 2021
van 16:00 uur tot 17:30 uur

Aanmelden kan via: webinar@bisnez.com

Het webinar start 1 juli om 16.00 uur en eindigt om 17.30 uur. Wil je het webinar bijwonen, stuur dan een mail naar webinar@bisnez.com. Let op: het aantal deelnemers is gemaximeerd.

Past het niet in je agenda maar ben je toch geïnteresseerd, laat ons dat weten. Je ontvangt dan de publicatie die naar aanleiding van het webinar wordt opgesteld.