Datamanagement in Nederland

Whitepaper Datamanagement
Peter Noordam
Management Consultant
Dave Stam
Management Consultant

In 2023 hebben data-specialisten Peter Noordam, Dave Stam en Thijs Grievink van Bisnez onderzoek gedaan naar de status van het datamanagement bij Nederlands organisaties. Dit was een herhaling van het onderzoek uit 2018. Door bij dezelfde doelgroep een min of meer gelijke vragenlijst uit te zetten kon de groei naar volwassen Datamanagement over de afgelopen vijf jaar worden bepaald.

In de enquête, waarop zo’n 50 respondenten hebben gereageerd, is gevraagd naar de ontwikkeling van de meest belangrijke datamanagement componenten:

  • Data strategie
  • Wet- en regelgeving
  • Processen en beleid
  • Mens en Cultuur
  • Data Governance
  • Architectuur en Infrastructuur
  • Data Kwaliteit

Niet alleen de ontwikkeling van elk individuele data component is van belang bij het vaststellen van de data volwassenheid, maar ook het management van de onderlinge afhankelijkheid hiervan.

De respons was breed over verschillende sectoren; van banken en verzekeraars tot overheid en industrie. Om nog meer zekerheid te verkrijgen over de resultaten zijn de resultaten bediscussieerd met een expert-panel. Zo’n 15 experts uit verschillende sectoren, maar allen werkzaam in het veld Datamanagement en met een goed zicht op de Datamanagement ontwikkelingen bij hun organisatie.

Op basis van deze analyse zijn we tot een aantal belangrijke conclusies gekomen over de ontwikkeling van datamanagement binnen en tussen de sectoren én ten opzichte van vijf jaar geleden. Conclusies die wij ook herkennen vanuit de dagelijkse praktijk. In deze whitepaper leest u het resultaat van ons onderzoek.

Peter Noordam
Management Consultant
Dave Stam
Management Consultant