Data lineage: níet sexy, wél noodzakelijk

Welke voordelen biedt data lineage eigenlijk? Welke obstakels komen we tegen bij implementaties en wat zijn handvatten om de kans op succes te vergroten?
Ben Pronk
Directeur Operations
Thijs Grievink
Management Consultant

Data lineage (letterlijk: data oorsprong of afkomst) is geen nieuw begrip, maar staat op dit moment sterk in de spotlights. Met name organisaties die veel data verwerken of opereren in gereguleerde markten ervaren in toenemende mate het belang ervan.

Recente ontwikkelingen zoals BCBS 239 voor de bankensector of Solvency II in de verzekeringssector laten een trend zien waarbij instellingen moeten aantonen dat zij controle hebben over het gehele proces van databron tot besluitvorming. Dat stelt financiële organisaties voor een flinke uitdaging om binnen acceptabele kosten en tijdslijnen aan te kunnen tonen welke data en bewerkingen ten grondslag liggen aan een bepaald cijfer in een rapportage. Een uitdaging die nog wordt gevoed door de exponentiele stijging van de hoeveelheid data die wordt gecreëerd, vastgelegd en gebruikt. Data die zich veelal beweegt door een grote hoeveelheid van (afdelingsoverstijgende) bedrijfsprocessen, applicaties en datawarehouses.

Vanuit onze praktijkervaring binnen de financiële sector willen we in dit artikel extra aandacht geven aan “data lineage”. Welke voordelen biedt het eigenlijk? Welke obstakels komen we tegen bij implementaties en wat zijn handvatten om de kans op succes te vergroten?

Datagedreven organisaties die het potentieel van data lineage weten te benutten, zijn efficiënter in hun bedrijfsvoering, staan minder bloot aan risico’s door fouten en nemen betere beslissingen. Naast compliance met wet- en regelgeving zijn er dus voldoende redenen om data lineage op de agenda te zetten of bestaande initiatieven eens onder de loep te nemen.

Lees daarom eens het artikel dat verschenen is op Managementimpact en Computable.nl en geschreven is door Ben Pronk en Thijs Grievink.

Ben Pronk
Directeur Operations
Thijs Grievink
Management Consultant