Bisnezpaper Kostenbeheersing

Snoeien om te kunnen groeien
Vincent van Doorn
Management Consultant

Strategische kostenreductie is zowel in tijden van groei als daling van cruciaal belang. Hoe zorgen organisaties ervoor dat de budgetten de realisatie van de vastgestelde strategie van de organisatie mogelijk maken? Of hoe voorkom je dat het geld aan de verkeerde zaken wordt besteed? Om hierop antwoord te geven, heeft Bisnez een onderzoek uitgevoerd. In totaal hebben we ruim dertig middelgrote en grote organisaties in de profit en non-profit sector middels een persoonlijk interview en een ronde tafel onderzocht.

Uit het onderzoek komen vier kritieke succesfactoren die bepalend zijn voor het succes van strategische kostenreductie:

  • Leiderschap
  • Strategie
  • Diagnose & focus
  • Executiekracht

Leiderschap geeft richting aan de strategie, de strategie geeft houvast om de focus te bepalen, focus leidt tot executiekracht en executiekracht vergt leiderschap. In de paper wordt uitgebreid ingegaan op deze factoren.

U kunt de paper dowloaden via onderstaande link.

Publicatie

Op FM.nl is een artikel verschenen over het onderzoek: Vier pijlers strategische kostenreductie. U kunt het artikel hier lezen.

Vincent van Doorn
Management Consultant