Bisnez helpt strategie werkend te krijgen

Interview met Peter-Willem van Lindenberg.

Bisnez bestond deze zomer vijftien jaar. Tijd voor een feestje, maar ook tijd om te evalueren wat die eerste vijftien jaar heeft gebracht: “We hebben goed gekeken wat nou precies ons DNA is”, aldus Algemeen Directeur Peter-Willem van Lindenberg. “En dat is opdrachtgevers helpen hun strategie werkend te krijgen en te verankeren in hun organisatie. ”

Consultancy.nl sprak met Van Lindenberg over het jubileum, de werkwijze, cultuur en ambities van het bureau, en over de nieuwe naam en huisstijl.

“Deze mijlpaal heeft ons aan het denken gezet”, vertelt Van Lindenberg. “Wat is nou de rode draad in vijftien jaar Bisnez, wat is onze identiteit en hoe kunnen we deze nog duidelijker uitdragen?” Om hierachter te komen ging het team van Bisnez samen zitten en reflecteren op de afgelopen periode. “Wij zijn breed inzetbare adviseurs en projectmanagers die verandering kunnen duiden, doorvoeren en borgen”, stelt Van Lindenberg.

“De kracht van onze managers en adviseurs zit erin dat wij van een strategisch plan werkelijkheid kunnen maken. We zorgen dat het plan wordt doorgevoerd en wordt verankerd door processen, informatie en control op orde te brengen. Dit doen wij niet door tegenover onze opdrachtgevers te gaan zitten, maar door naast ze te staan. Samen met hen willen we daadwerkelijk verandering waarmaken. Dat is onze missie.”

Ultieme executiekracht

“We zijn actief in vijf branches”, vervolgt hij: “Zorg, lokale overheid, rijksoverheid, energie & water, en corporate. Waar wij in gespecialiseerd zijn, is de organisatie zelf. Dat betekent ook dat we ons vooral richten op de organisatiekant van de verandering – met oog voor de mens. We kunnen een verandernoodzaak concretiseren en de verandering laten beklijven. Daarbij begeven we ons in het hart van de processen, data en control: waar die samenkomen excelleren wij.”

Van Lindenberg haalt de ouderenzorg aan om te verduidelijken wat dit in de praktijk betekent: “Er is momenteel veel te doen om wijkverpleging. Door ouderen langer thuis te ondersteunen en verzorgen worden zorgkosten gedrukt. Dit is een strategische uitspraak, maar hoe maak je nu zo’n verandering concreet? We zijn aan de slag gegaan met wijkverpleegkundigen en mantelzorgers om hun dagelijks werk onder de loep te nemen en beter te organiseren.”

“Dit past heel erg bij Bisnez”, vervolgt Van Lindenberg: “We gaan uit van de mens binnen de organisatie: Hoe doe je je verzorgingsroute? Hoe geef je toch voldoende tijd aan mensen terwijl je enkel komt om te wassen? Kan een mantelzorger helpen met steunkousen in plaats van een verpleegkundige? En hoe registreer je de geleverde zorg op een eenvoudige manier? Dit kan alleen als zowel de mens- als organisatiekracht wordt benut. Door al dit soort processen zo goed mogelijk te laten verlopen wordt de schaarse capaciteit optimaal ingezet. Je lost het tekort in de zorg niet op door meer mensen te werven: die zijn er niet. Nodig is om de aanwezige verpleegkundigen excellent in te zetten. Ze moeten zich alleen bezighouden met activiteiten die echt waarde toevoegen voor de cliënt.”

Vertrouwen in verandering

Toen het team van Bisnez helderheid had over de identiteit en kracht van het bureau, was het de vraag wat met het verkregen inzicht kon worden gedaan: “We hebben al vijftien jaar bijzonder tevreden opdrachtgevers die met regelmaat terugkomen en er was dus geen reden om onze dienstverlening nu aan te passen. Wel vonden we dat er ruimte was om ons naar opdrachtgevers nadrukkelijker te positioneren als hét bureau dat verandering kan doorvoeren. We waren goed in vertellen welke dienstverlening we bieden, maar vergaten vaak te vertellen welke impact de inzet van Bisnez op organisaties heeft.”

We willen niet groter worden om het groter worden, maar beweging binnen een organisatie is wel nodig: een boom die niet groeit gaat dood.

“We waren toe aan een nieuwe visuele stijl en zijn daar samen met een externe partij over gaan nadenken”, vertelt Van Lindenberg. “Daarbij hebben we ook gekeken naar onze naam, ‘Bisnez Management’. Was dat ‘Management’ nog wel passend? We doen inmiddels veel meer dan dat, de toevoeging werkt daarom als een beperking. Dus hebben we besloten voortaan door het leven te gaan als ‘Bisnez’ en hier de pay-off ‘Vertrouwen in verandering’ aan te koppelen. Zo geven we meer lading aan onze naam en is onze belofte richting opdrachtgevers helder. Deze nieuwe naam hebben we ook vertaald in een bredere branding. Zo hebben we onszelf opnieuw in de markt gezet: een nieuwe huisstijl en meer bij deze tijd passende website, met nieuwe teksten waarin we meer de nadruk leggen op onze impact.” 

Bij Bisnez kun je niets worden, behalve goed in je werk

Het vermogen om voor impact voor opdrachtgevers te zorgen speelt een belangrijke rol in de wijze waarop Bisnez zich presenteert. Maar de identiteit van het bureau wordt natuurlijk niet uitsluitend bepaald door wat het kan betekenen voor andere organisaties – maar juist ook door de wijze waarop de eigen organisatie is ingericht: “Bij Bisnez kun je niets worden, behalve goed in je werk”, stelt Van Lindenberg. “Hierin verschillen we met de grotere bureaus. Iedereen bij ons heeft hetzelfde functielevel, daarin zijn twee ‘smaken’: projectmanager of management consultant. Er is natuurlijk wel senioriteit qua ervaring, maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat je goed wordt in je vak, niet om carrière maken. We zijn ook niet op zoek naar voorbijgangers, we willen geen nummers. We willen mensen die vanuit hun kracht het bedrijf op de schouders dragen.”

Op een soortgelijke manier gaat het bureau om met de eigen groeiambities: “We willen niet groter worden om het groter worden, maar beweging binnen een organisatie is wel nodig: een boom die niet groeit gaat dood. Nieuwe mensen zorgen voor frisse nieuwe ideeën. Mensen willen ook nieuwe kansen, zoals de mogelijkheid om teams aan te sturen. Daarnaast wordt de groei ook voortgedreven door de klantvraag. We willen geen nee verkopen. Maar we hebben gelukkig geen aandeelhouders die winstmaximalisatie nastreven.” Met de groei is ook de samenstelling van het personeel flink veranderd: “Toen ik acht jaar geleden naar Bisnez kwam, werkten bij ons nauwelijks vrouwelijke collega’s. Inmiddels bestaan we voor bijna de helft uit vrouwen. Een goede mix vrouw/man en een goede mix van ervaringsniveaus is belangrijk om  als bedrijf een gezonde ontwikkelgerichte cultuur te behouden en om elke dag de verwachtingen van opdrachtgevers weer te overtreffen.”