Stof tot nadenken

De interviews met strategische opdrachtgevers hebben ons veel geleerd. In deze gesprekken zijn vaak verrassende uitspraken gedaan. De meest opvallende hebben we hier opgenomen. Het levert stof op om ons maar ook u verder aan het denken te zetten.

Over de opdrachtgever
- Breng het vier-ogenprincipe in. Controleer de opdrachtgever.
- Prioriteiten stellen is lastig. Choose your battles.
- De stip aan de horizon is vaak wel bekend, de weg ernaar toe echter niet.

Over projecten
- Denk aan de processie van Echternach (Schotse mars): 3 stappen vooruit en 2 achteruit.
- Hoe strategischer het project hoe meer windowdressing vanuit het project plaatsvindt.
- Bij strategische projecten is de factor toeval veel groter.

Over stoppen van projecten
- Escalation of commitment: wie heeft de ballen om dit drama te stoppen?

Over leveranciers
- De opdrachtnemende partij moet zorgdragen voor goed opdrachtgeverschap.

Over het fundament governance
- Plannen is het vervangen van toeval door een vergissing (Confucius).
- It's all in the eye of the beholder. Ken je stakeholder.

Over de fase probleemdefinitie
- Durf een programma niet te starten.
- Alleen de juiste definitie van het probleem kan leiden tot een geslaagde oplossing

Over de fase oplossingsrichting
- 'However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results' (Sir Winston Churchill).
- Vaak wordt een oplossing bedacht en gerealiseerd die ver afstaat van de oorspronkelijk bedachte vraagstelling.

Over de fase complexiteit
- Voer naast complexiteitsanalyse ook complexiteitsreductie uit.
- Leveranciers moeten waarschuw als zaken te complex worden.

Over de fase uitvoering
- In deze fase worden de fouten duidelijk die in voorafgaande fasen zijn gemaakt.
- Zeer strak leiderschap is nodig.

Over de fase evaluatie
- Evaluatie: doe het en leer.