Het onderzoek

Het Principal onderzoek gaat over de vraag waarom veel grote projecten mislukken. Een relevante vraag want het mislukken van projecten heeft vaak schadelijke gevolgen voor de organisatie en haar omgeving. Maar vooral gaat het onderzoek in op de mogelijkheden om grote projecten wél voorspelbaar en succesvol te laten verlopen.

Doelstelling
Het doel van het onderzoek is toekomstige opdrachtgevers en uitvoerenden inzicht te geven in het belang van hun rol en een instrument aanbieden om hun grote projecten voorspelbaar te laten verlopen.

Onderzoeksmethode
Om onze doelstelling te realiseren hebben wij op basis van onze eigen ervaringen een model ontwikkeld dat we bij meer dan honderd strategische opdrachtgevers door middel van interviews hebben getoetst. Deze toetsing heeft geleid tot verrijking en onderbouwing van het model. Uitleg over het model vindt u onder Principal -  Het model.

Deelnemende bedrijven en instellingen
De interviews ten behoeve van het onderzoek zijn afgenomen bij ruim 100 strategische opdrachtgevers van Bisnez Management, werkzaam bij één van de volgende bedrijven of instellingen.